ORP a povrchové napětí vody

Oxidačně-redukční potenciál (ORP), známý také jako redox potenciál,(z anglického RedOx-Reduction/Oxidation) je jednotka chemické aktivity prvků nebo sloučenin v reverzibilních procesech spojených se změnou iontového náboje. Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh) se vyjadřuje v milivoltech (mV)

ORP se pohybuje se v rozsahu od - 400 do +700 mV.

Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živého organizmu. Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování homeostázy organizmu a regeneraci buněk.

Aby organismus při metabolických procesech využíval pitnou vodu optimálním způsobem, její ORP musí souhlasit s hodnotou ORP vnitřního prostředí organizmu.

Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -50 do -100 mV, pokud je tento organizmus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balené vody) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +150 do +300 mV.

Vědci tvrdí, že pokud tělo neustále musí vyvažovat redox procesy v lidském těle, pak je to jedna z hlavních příčin vzniku mnohých onemocnění. Proto je rozumné konzumovat vodu s ORP v mínusových hodnotách. Taková voda je zároveň silným antioxidantem.

Když se do neperlivé vody přidá 1g Coral Mine, může ORP klesnout až  na -273mV./záleží na tvrdosti vody/

To znamená, že Coral Mine obohatí vodu o 100.000x více volných elektronů a vybaví jí obrovskou antioxidační schopností.

Také snižuje povrchová napětí vody a v důsledku toho korálová voda rychleji hydratuje tkáně.

Během svého života je člověk vystavován škodlivým účinkům různých vnějších škodlivých faktorů – špatná ekologie, nesprávná a často nekvalitní potrava, konzumace závadné pitné vody, stresové situace, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání léčiv, nemoci a mnoho dalších.

Všechny tyto faktory přispívají k ničení redoxního systém regulace organizmu, což ve výsledku znamená, že oxidační procesy začínají převažovat nad procesy obnovy, obranné síly a funkce životně důležitých orgánů začínají slábnout a již nejsou schopny samostatně odolávat různým chorobám.

Zpomalit převahu oxidačních procesů nad obnovovacími procesy je možno s pomocí antioxidantů. Normalizovat rovnováhu redoxního systému regulace (tzn. posílit obranyschopnost organizmu a funkce životně důležitých orgánů a umožnit organizmu samostatně vzdorovat různým nemocem) je možné s pomocí antioxidantů.

Čím silnější antioxidant, tím více pocítíme jeho antioxidační účinek!