ORP a povrchové napětí vody

Oxidačně-redukční potenciál (ORP), známý také jako redox potenciál,(z anglického RedOx-Reduction/Oxidation) je jednotka chemické aktivity prvků nebo sloučenin v reverzibilních procesech spojených se změnou iontového náboje. Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh) se vyjadřuje v milivoltech (mV)

ORP se pohybuje se v rozsahu od - 400 do +700 mV.

Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živého organizmu. Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování homeostázy organizmu a regeneraci buněk.

Aby organismus při metabolických procesech využíval pitnou vodu optimálním způsobem, její ORP musí souhlasit s hodnotou ORP vnitřního prostředí organizmu.

Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -50 do -100 mV, pokud je tento organizmus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balené vody) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +150 do +300 mV.

ORP vnitřního prostředí organismu člověka má záporné znaménko a většinou se nachází v rozmezí od -100 do -200 milivoltů. ORP krve, cirkulující celým tělem a dopravující výživné látky a kyslík k buňkám, má hodnotu -70 mV.

Když je ORP vody blízké ORP vnitřního prostředí organismu, pak je pro organismus mnohem snažší takovou vodu využít ve výměnných procesech organismu, protože není potřeba čerpat energii na úpravu aktivity elektronů vody k proniknutí vody do buňky.

Vědci tvrdí, že pokud tělo neustále musí vyvažovat redox procesy v lidském těle, pak je to jedna z hlavních příčin vzniku mnohých onemocnění. Proto je rozumné konzumovat vodu s ORP v mínusových hodnotách. Taková voda je zároveň silným antioxidantem.

Když se do neperlivé vody přidá 1g Coral Mine, může ORP klesnout až  na -273mV./záleží na tvrdosti vody/

To znamená, že Coral Mine obohatí vodu o 100.000x více volných elektronů a vybaví jí obrovskou antioxidační schopností.

Také snižuje povrchová napětí vody a v důsledku toho korálová voda rychleji hydratuje tkáně.

Během svého života je člověk vystavován škodlivým účinkům různých vnějších škodlivých faktorů – špatná ekologie, nesprávná a často nekvalitní potrava, konzumace závadné pitné vody, stresové situace, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání léčiv, nemoci a mnoho dalších.

Všechny tyto faktory přispívají k ničení redoxního systém regulace organizmu, což ve výsledku znamená, že oxidační procesy začínají převažovat nad procesy obnovy, obranné síly a funkce životně důležitých orgánů začínají slábnout a již nejsou schopny samostatně odolávat různým chorobám.

Zpomalit převahu oxidačních procesů nad obnovovacími procesy je možno s pomocí antioxidantů. Normalizovat rovnováhu redoxního systému regulace (tzn. posílit obranyschopnost organizmu a funkce životně důležitých orgánů a umožnit organizmu samostatně vzdorovat různým nemocem) je možné s pomocí antioxidantů.

Čím silnější antioxidant, tím více pocítíme jeho antioxidační účinek!

Máte-li zájem o zakoupení Coral Mine, Colo Vada a dalších produktů pro vaše zdraví,  přihlašte se do e-shopu svým klubovým číslem a heslem zde.

Jako člen Coral Clubu získáte možnost nákupu za klubové ceny o 20% levněji.

Objednávka produktů zde, vstup do e-shopu Corál Club.

Kupujte produkt tam, kde je Vám automaticky nabídnuta i možnost konzultace!

Pokud si nebudete s čímkoliv jisti, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Tel:773 486 600 nebo m.kalabzova@seznam.cz

Najdete nás na WhatsApp i Telegramu ve skupině: Cesta ke zdraví

Facebook skupina Paraziti v lidském těle zde.

Facebook skupina Příčiny nemocí zde.

Facebooková skupina Colo Vada Plus.
Facebookový profil Corál Club