Zdravý životní styl a prevence celé rodiny.

Přirozené je být zdravý

Nemoci budou existovat, dokud se nenaučíme vnímat sebe samé a své pocity, naslouchat si a myslet, mluvit a konat v souladu se sebou.

Naše tělo prostřednictvím nemoci „křičí“ zprávu o vnitřním konfliktu či nesouladu uvnitř nás.

Nemoc není zlá, je to nástroj duše, který nás uvědomuje o tom, že způsob, kterým žijeme, emoce, či naše přesvědčení někde „drhnou“, že nejdeme správnou cestou.

kontakt

Marcela Kalabzová
napište nám: kalabzovamarcela@gmail.com
zavolejte nám: 773 486 600

Vaše tělo nemá jen svou fyzickou stránku.

Ve vašem těle, ve vašich svalech a v celkové struktuře těla je mnoho věcí potlačováno.

Když potlačujete zlost, proniknou do těla jedovaté látky. Dostanou se do svalů, dostanou se do krve.

Jakmile něco potlačujete, není to jen psychická záležitost, ale ovlivní to i fyzickou stránku - protože nejste rozděleni na dvě části.

Nejste tělo a mysl, jste "tělomysl" - je to psychosomatické. Jste obojí zároveň.

Takže vše, co probíhá v těle, proniká do mysli, a vše, co probíhá v mysli, proniká do těla, protože tělo a mysl jsou dva konce jedné entity.

OSHO

Jak stres a naše mysl ovlivňuje všechny systémy a orgány v těle? Info zde.

Obrázek je z facebook.

ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ

Thovt - Projekt lidstvoPřestaňte bezmyšlenkovitě konzumovat všechno možné a nenechejte se očkovat proti nemocem, jež jsou pouze myšlenkami, které nabyly formy a jsou umocňovány v davovém vědomí vašimi - uměle vyvolanými - obavami.
Krok za krokem ničíte své tělo, jež v důsledku toho onemocní, což je skutečným záměrem "mocných" vaší urovně bytí.
Jamile se naučíte vědomě žít, pozorněji si začnete všímat vnějších okolností, tehdy získáte zpět ztracenou moc a svobodu.
Sami si připravujte pokrmy a vyhněte se hotovým výrobkům všeho druhu. Většinou obsahují umělé přísady - jejich složením je ani nelze označit jako potraviny.
Vzdejte se jich a odstrňte je také z dosahu vašich dětí.
Většina sladkostí je prosáklá jedy, které ničí buňky, a tím způsobují vašemu tělu dlouhodobé škody.
Aktivují totiž v buňkách proces mutace a vy se pak divíte, proč jste tolik nemocní.

Konzumace léků vyrobených chemickou cestou, při jejichž vzniku trpělo množství zvířat, vede k mutaci buněk, ba v nejhorším případě k jejich degeneraci.
Oznámí-li vám například lékař, že máte rakovinu, pouze tato informace je pro vás tak šokující, že vám způsobí mentální katastrofu.
Poté začnete dobrovolně konzumovat další směsi "léků", a ty vám zničí i poslední zdravé buňky, jež vám ještě zbývají.
Tento zásah vám však zdraví nepřinese. Právě naopak, vyvolá další symptomy, protože vás připravil i o poslední zbytky sil.
Musíte mít velké štěstí, a hlavně pevnou víru, podaří-li se vám jednou označit své tělo za zdravé.
Většinou je totiž po podobném zásahu nenapravitelně poškozené a vy musíte počítat s dalšími nemocemi, neboť veškeré buňky i ochranné funkce organismu jsou nyní zničené.
Je to souhra škodlivých látek přijímaných ve stravě, v kombinaci s užíváním "léků", očkováním proti nejrůznějším nemocem a vlivem jedů ve vašem okolí.
Ty způsobují, že vaše tělo je ještě náchylnější k dalším nemocem, které pak vedou k degeneraci buněk.
Pokud je navíc váš duchovní život nestálý nebo nešťastný, je deformace ještě účinnější.
Vaše tělo podléhá polaritě; znamená to, že buňky reagují na každou vaši myšlenku. Jsou vždy odrazem vašich postojů, obav či přesvědčení.
Inu, připustíte-li si jakoukoliv myšlenku toho či onoho onemocnění, poté se ve vašem životě zákonitě projeví.
Dávejte tedy pozor, nač myslíte, jelikož se všechny vaše obavy a starosti musí zhmotnit - coby potvrzení vašich myšlenek.
Musí se to stát, to je zákon vesmíru.
Buď vám onemocní ditě, nebo onemocníte vy sami - váš strach to přitáhne do vašeho života.
A nemoc se vždy zhmotní v kombinaci se škodlivými potravinami, toxickým prostředím, v němž žijete, a vlivem vysokých frekvencí ve vaší úrovni bytí.
Vyvarujte se proto jakékoli umělé stravy; udělejte si čas a sledujte, jaké látky přijímáte do svého těla.
Na obalech čtěte i text vytištěný drobným písmem, a pokud je to možné, vždy si připravujte sami čerstvé jídlo.
Věnujte s láskou více pozornosti této předůležité části vašeho života !
Zacházejte se svým tělem i tělem vašich dětí šetrněji a respektem; odstraňte ze své blízkosti veškeré skryté jedy.
vyhýbejte se chemickým přísadám všeho druhu a chovejte se ke svému tělu zodpovědněji.
Je to váš dopravní prostředek po dobu vaší současné inkarnace a může vám hodně posloužit, jakmile jej udržíte zdravé.
Všímejte si svých myšlenek, vždyť ve vás mohou vyvolat nemoci všeho druhu.
Poté, co získáte kontrolu nad svým duchem i myšlením a začnete svůj život utvářet pozitivně, nemůže vás zastihnout žádná nemoc a vaše tělo zazáří dokonalou krásou.
Je mnohem schopnější, než si nyní připouštíte.
Vůbec si neuvědomujete jeho skutečnou funkci, a tím pádem s ním zacházíte vesměs nezodpovědně.
Nevnímáte jej jako skutečný "nástroj" s nímž každou vteřinu vašeho bytí komunikujete.
Provádí přesně to, co po něm žádáte; naslouchá všem vašim obavám, starostem či problémům a chce, abyste prožívali přesně to, oč jste jej požádali. vy sami jste příčinou svého utrpení a svých nemocí !
Tělo je výkonným nástrojem; pomáhá vám prožívat vytouženou realitu.
To není srovnatelné s nemocemi, které slouží duši jako zkušenosti, čili prospívají k vnitřnímu vývoji.
Jsou vědomou součástí duševního plánu, mohou být však silou ducha rozpuštěné i v jediné inkarnaci.
Nedivte se proč jste nemocní.
Nejdříve se rozhlédněte kolem sebe, co všechno jste způsobili svému tělu silou svých myšlenek a svého přesvědčení.
Zacházejte se svým tělem zodpovědně.
Ve zdravém těle sídlí zdravý duch, a pokud jste nemocní, ze svých myšlenek a způsobu života snadno vyčtete, proč tomu tak je.
Viry a bakterie všeho druhu se do vašeho těla mohou dostat pouze tehdy, máte-li strach, obavy, nebo - jak již bylo zmíněno - skrze stravu.
Pokud je tělo oslabené nejrůznějšími jedy, může snadněji onemocnět.
Když se k tomu přidá ještě emoce strahu či obav, že byste na to či ono mohli onemocnět, pak se vaše obavy zhmotní a dostanou ve vašem životě reálnou podobu.
Vaše fyzická schránka by tedy měla být neustále v kontaktu s duší a myšlenky by měly zůstat jasné a pozitivní.
Vaše tělo poté znovu začne zářit jako kdysi.
Opět se z něho stane, čím původně bylo - dopravním prostředkem plným světla, který vám slouží ke sbírání zkušeností na této úrovni bytí.
V dokonalém stavu je každá bunka zalitá božským světlem a nemůže zdegenerovat ani onemocnět.
Manipulace vaší 12vlaknové DNA způsobila, že se přes toto zářící světlo položil stín a buňky se smíchaly s deformujícím kódem, což v kombinaci s vnějšími procesy může tělu velmi uškodit, oslabit ho, a tím umožnit, aby onemocnělo.
Aura je energetické pole těla, v němž se odráží stav vašeho vědomí a bytí.
Všechno ve vesmíru se skládá z barev, vibrací a tónů.
Dokonce ani hmota není ničím jiným než vibracemi, jen v hustší a pomalejší frekvenci.
Lidská aura v ideálním stavu je harmonickou souhrou všech barev světla.¨Jsou v ni obsaženy všechny odstíny, které se nacházejí ve vesmíru, pouze jsou v závislosti od stupně vědomí více či méně viditelné.
Její vlastnosti se neustále mění podle toho, jak se rozvíjejí vaše myšlenky, emoce a vědomí.
Pokud jste v určité oblasti života dosáhli dokonalého poznání, příslušná barva v energetickém poli okamžitě zesílí.
Z aury můžete vyčíst stav a pokrok svého uvědomění.
Je-li neporušená a vyvážená, všechny odstíny v ní kmitají harmonickém souladu.
Dosáhla-li bytost dokonalé rovnováhy a vědomí, všechny energetická centra v těle zvaná čakry spolu harmonicky vibrují a splývají.
Čakry již nejsou oddělené a jejich rovnoměrné i silné kmitání způsobí, že jádro vaší duše začne jasně zářit.
Samovolně se celá aura rozzáří stejnou intensitou - a vy jste nenapadnutelní.
V případě, že aura není celistvá, že je porézní, tělo je náchylné k nemocem.
Energetické pole ztrácí potom svoji ochrannou funkci a může propouštět negativní energii nejrůznějšího druhu.
Tak může dojít k tomu, že někdy vnímáte emoce, jež nejsou vaše, a přijímáte do sebe utrpení či starosti svých bližních.
Jste pak nervózní, podráždění, bez nálady, utápíte se v depresi nebo smutku, a při tom kolikrát netušíte ani proč.
Vaše aura je propustná a vy skrze ni do svého svého těla přijímate negativní emoce., jež vám škodí.
Nechť se má slova dotknou vašeho srdce a ducha !
Uvědomte si moc svých myšlenek a emocí.
Tvoří kvalitu vaší aury; vždyť intaktní aura vás chrání před vlivem okolí.
Získejte ztracenou vnitřní rovnováhu a zacházejte se svým tělem obezřetněji.
Kontrolujte své myšlenky i emoce a vše negativní vylučte ze svého života.
Nemusí to být z minuty na minutu; vězte však, že vědomé poznání pravdy a snaha o její prosazení jsou prvním krokem k tomu, abyste znovu získali svou ztracenou svobodu.
Nebuďte netrpěliví a dopřejte si potřebný čas, abyste tuto vnitřní moudrost přeměnili ve skutek.
Váš život se změní k lepšímu pouze na základě samotného poznání, a když si tyto zákonitosti uvědomíte.
Zachovejte si v sobě radost a jen tak se nevzdávejte, pokud se něco ve vašem životě neprojeví okamžitě.
Buďte trpěliví a ohleduplní sami k sobě.
Nezapomínejte, že do dnešního dne jste žili ve zcela jiné realitě a že nová skutečnost se nejprve musí uložit ve vašem srdci a duchu.
Nežádejte od sebe, aby se vaše tělo ihned přizpůsobilo novému vědomí.
Začleňujte je do svého života krok za krokem a postupně se odpoutejte od starých struktur či postojů.
Oprostěte se od všeho, co jste do tohoto okamžiku považovali za realitu.
Dbejte na to, co jíte, nač myslíte a co cítíte.
Pokuste se nové poznání postupně přijmout a umožněte mu, aby se projevilo ve vašem životě a vaší skutečnosti.
Teď máte možnost si to uvědomit a tuto realitu také žít.
Dávejte pozor na životy svých dětí a chraňte je před zhoubnými látkami.
Veškeré záření ve vašem bytě se snažte zredukovat na minimum nebo je - pokud je to možné - zcela odstraňte.
Mikrovlná trouba ve vašem okolí nemá co dělat, nebo't ničí a deformuje vaše buňky.
Odstraňte tyto přístroje z vaší blízkosti i z okolí vašich dětí.
Zabraňte tomu, aby vaše děti jedly jakoukoliv potravu z mikrovlné trouby.
Chraňte sebe i své děti před škodlivým zářením a snažte se žít zodpovědněji.
Uvědomte si, jak ničivá je souhra všech těchto prvků.
Pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch, jenž k sobě, je-li svobodný a zodpovědný, připouští jen to, co je pro něj pozitivní.
Očistěte se od všech negativníchvlivů a uvidíte, jak se vaše tělo změní.
Jestliže už nechcete být nemocní, zpevněte svoji auru a zařiďte, aby byla odolná vůči vlivům zvenčí.
Z celého srdce vás prosím, abyste si má slova opětovně pročítali; přeji si, aby zaplavila vašeho ducha a dotkla se vašeho srdce.
Neodkládejte tyto řádky a nevracejte se se ke své každodenní rutině.
nic není důležitějšího než tělesné zdraví a duševní rovnováha.
Naslouchejte tomu, co vám říká vaše duše a srdce, a pozorně tyto pocity sledujte.
Mějte sami sebe v úctě a prokazujte si respekt.
Obnovte komunikaci se svou duší i se svým tělem a brzy začnete vnímat zcela nový a krásný pocit - začnete si být vědomi sebe samých.
Všímejte si toho, co vám dělá dobře; věnujte si více času, začněte znovu naslouchat sami sobě; a hlavně si sebe sama uvědomujte !
Pamatujte, že jste více než to, co vnímáte navenek - jste zářící svobodné bytosti, jež zapomněly, jež ve skutečnosti jsou.
Rozpomeňte si na to a chovejte se k sobě i k ostatním tvorům na vaší planetě ohleduplně.
Vaše tělo a vaše duše vám za to budou vděčné, a vy tím získáte více jasu i síly.
Vysvoboďte se z vězení, začněte žít pečlivěji.
Vaše tělo pak bude opět nezranitelné, zdravé a krásné po celou dobu vaší inkarnace.
Nechť se má slova dotknou vašeho srdce a zaplaví vašeho ducha, aby vás mohla naplnit má nekonečná láska !
Ať vám poskytne potřebnou ochranu a urovná vaší duši cestu ke svobodě, aby vás už žádná nemoc nezdržela od naplnění pravého smyslu vašeho bytí !

Ať se tak stane

V hluboké lásce

Thovt

Můžete mi zavolat nebo napsat co potřebujete řešit, a společně vytvoříme detoxikační, protiparazitální, protivirový, protibakteriální, protiplísňový  nebo výživový program přesně na míru pro vás.

Potřebujete poradit, zavolejte na tel:773 486 600 nebo napište na email: m.kalabzova@seznam.cz

Facebook skupina Paraziti v lidském těle zde.

Facebook skupina Příčiny nemocí zde.

Facebooková skupina Colo Vada Plus.
Facebookový profil Corál Club