Lymfatický systém

Lymfatický systém zahrnuje tyto orgány:

slezina, brzlík, slepé střevo, mandle, lymfatické uzliny, lymfatické cévy a lymfa.

Lymfa

Lymfa je zásaditá průhledná tekutina, která proudí lymfatickými cévami z buněk do žilní krve. Funguje jako voda, která dopravuje splašky do kanalizace.

Lymfa odstraní asi 10 procent veškeré tekutiny, kterou krevní systém zásobuje buňky.

Lymfa přepravuje obrovské množství látek, jednak buněčný odpad, jednak látky potřebné k ochraně buňky:

• nevyužité přebytky bílkovin (albumin, globulin atd.)

• soli a ionty.

• plyny a jedovatý metabolický odpad.

• močovinu.

• tuky (případné protizánětlivé sloučeniny).

• glukózu.

• hormony, steroidy a enzymy.

• nevyužité živiny, zvláště syntetické vitaminy.

• parazity (bakterie atd.).

• chemické toxiny, sulfonamidy, chemické léky atd.

• minerály (nevyužité buňkami).

• imunitní buňky, zvláště lymfocyty (T-lymfocyty a hlavně B-lymfocyty), makrofágy, (monocyty) atd.

• odumřelé buňky (následkem atrofie nebo acidózy).

• tuky z tenkého střeva a jater, vstřebávané drobnými lymfatickými cévami, tzv. lakteální cévy.

Funkce lymfatického systému:

Lymfatický systém je jeden z nejdůležitějších v těle.

Odstraňuje buněčný odpad, vylučuje přebytečné, v tucích rozpustné sloučeniny z trávicího ústrojí a slouží jako „příbytek" imunitního systému.

Nevhodný jídelníček, toxiny a rafinované cukry způsobí, že sliznice vyprodukuje velké množství hlenu, což má za následek obstrukce (dutin, krku, průdušek, plic atd.).

Když se potom krční mandle zvětší, projeví se to např. bolením v krku, zánětem nebo vylučováním hlenu.

Jestliže lékaři z nedostatku znalostí o obstrukcích a lymfatickém systému krční mandle odstraní, vyvolají řetězovou reakci. Jejich odoperování znamená zátěž pro lymfatický systém (v okolních tkáních), která se projeví ztuhlostí krku, oslabením krční páteře, tlakem v mozku, uších a očích (zelený zákal) atd. Mnoho lékařů neví, jak tělu pomoci, aby se těchto obstrukcí zbavilo.

Jediným řešením tohoto problému je detoxikace.

Odstranění tkáně a léčba symptomů sulfanamidy (antibiotiky) celý problém jen zhorší.

Lymfatický systém funguje jako kanalizace.

Nejenom že ochraňuje buňky, ale také odstraňuje odpad.

Buňky jedí a vylučují stejně jak my, pouze v mnohem menší míře.

Krev dopravuje živiny a palivo do buněk a lymfatický systém odstraňuje vedlejší produkty a odpad, které vznikly metabolismem těchto živin a paliva.

Lymfatický systém tvoří lymfa, lymfatické cévy, lymfatické uzliny, slezina a brzlík.

Fyzické tělo je městem pro sebe.

Váš imunitní systém a lymfatický systém se chovají jako policie a zdravotníci, přičemž fungují koordinovaně.

Lymfatický systém odvádí odpad z každého domu ve městě (z každé buňky); tento odpad nebude samozřejmě všude stejný, bude záviset na „životním stylu" v každém domě (v každé buňce). Úkolem lymfatického systému a jeho imunitních buněk je chránit tělo a udržovat je čisté.

Lymfatický systém vytváří bílé krvinky a protilátky, a je vskutku bitevním polem „dobra se zlem", kde bojují imunitní buňky s patogeny, k nimž patří bakterie, kvasinky, viry, a jiní nežádoucí vetřelci.

Imunitní a lymfatický systém působí v těle společně, přičemž první zajišťuje ochranu a druhý vylučování. Oba spadají do kategorie „vylučovací systém", ale každý z nich je samostatným systémem. Pojďme nyní prozkoumat oba systémy a jejich fungování, samostatné i společné.

Lymfatický systém rovněž přenáší živiny do různých částí těla. Funguje jako policie i jako část odpadního systému těla.

Odpad a vedlejší produkty metabolismu se odstraňují tlustým střevem. Lymfatický systém odstraňuje tlustým střevem asi třetinu svého odpadu.

Metabolity, které se dostanou do krve a lymfatického systému, jsou transportovány do ledvin, kůže a tlustého střeva, aby mohly být z těla vyloučeny. Tlusté střevo je skutečnou „kanalizací" a musí být zdravé, aby bylo zdravé celé tělo.

Imunitní systém

Lymfatický systém zahrnuje brzlík, slezinu, kostní dřeň, imunitní buňky, (lymfocyty, monocyty, bazofily, makrofágy, T-lymfocyty, B-lymfocyty, pomocné T-lymfocyty a pomocné B-lymfocyty atd.), játra a parazity (jedlíky toxinů).

Lymfatický systém hrání tělo před patogeny (cizími nepřáteli), antigeny (cizími bílkovinami), parazity – před čímkoli, co by mohlo tělo poškodit nebo zničit.

Lymfatické cévy

Lymfatické cévy protkávají celé tělo a sledují dráhu krevních cév, ovšem s tím rozdílem, že jsou větší. Lymfatické (a krevní) vlásečnice vedou téměř do všech mezibuněčných prostor. Nenajdeme je ovšem v kostní dřeni, pokožce, chrupavkách a centrální nervové soustavě.

Krevní plazma vyživuje vlásečnice a zásobuje buňky energií. Buněčný odpad se vylučuje do intersticiální tekutiny, která je soustřeďována do malých vlásečnic lymfatického systému. Ty vedou do větších lymfatických cév, lymfatických uzlin a filtračních orgánů, jako sleziny, jater, krčních mandlí, slepého střeva atd.

Hrudní kanálek, který začíná v břiše, je rozšířený vak, do něhož ústí lymfatické cévy z dolních končetin a pánevní oblasti, včetně žaludku a střev. Tento hrudní kanálek vede nahoru hrudníkem, kde se do něj napojují lymfatické cévy z mezižeberních oblastí, potom směřuje do levé podklíčkové oblasti, kudy vstupuje do levé paže.

Tudy vede i levá krční céva, což umožňuje levé straně hlavy a krku se správně odvodnit. Pravá strana hlavy, krku a hrudníku jsou napojeny na pravý lymfatický kanálek.

Když lymfa proudí lymfatickými cévami do podklíčkových žil, prochází lymfatickými uzlinami, které obsahují makrofágy na fagocytózu (pohlcení a zničení) bakterií nebo jiných patogenů. Jakmile je lymfa vyčištěná, zneutralizovaná a přefiltrovaná, vrací se zpátky do krevního oběhu vnitřní krční žílou a pravou a levou podklíčkovou žílou.

Lymfatické uzliny

V celém těle je obrovské množství sběrných nádržek, které se nazývají lymfatické uzliny.

Mají tvar fazole a jsou určeny k filtrování, neutralizování, poutání a ničení patogenů (toxinů), antigenů atd.

Skládají se z fibrinové sítě, která slouží lymfatickým buňkám jako filtr. Jsou různě velké – od dvacetníku až po pětikorunu. Lymfatické uzliny jsou tvořeny:

• lymfocyty (včetně T-lymfocytů a B-lymfocytů)

• neutrofily

• B-lymfocyty

• makrofágy (velké množství)

• antigeny

• molekulami protilátek

Hlavní pleteně lymfatických uzlin se nalézají v:

• krku, ramenech a hrudníku – filtrují oblast hlavy (krční uzliny)

• podpaždí – filtrují hrudní oblast a horní končetiny

• oblastech slabin – filtrují pánevní oblast a dolní končetiny

• břišní oblasti – filtrují trávicí ústrojí

Slezina

Slezina je oválný orgán tmavě červené barvy. Je umístěna nalevo za žaludkem.

V embryonální fázi slezina vytváří bílé a červené krvinky. Avšak krátce po narození již produkuje pouze lymfocyty a monocyty (bílé krvinky). Slezina je plná makrofágů, onoho druhu lymfocytů, který odstraňuje z krve a lymfy patogeny a toxiny všeho druhu.

Slezina funguje jako zásobník krve pro případ nouze. Rovněž ničí oslabené, toxické a staré červené krvinky, přičemž vytváří z jejich hemoglobinu bilirubin. Bilirubin dodává žluči její specifickou barvu.

Pečovat o slezinu znamená pečovat o imunitní, lymfatický a oběhový systém. Z duchovního hlediska odráží slezina nižší mysl (tak zvanou kauzální mysl), kde začíná dualita či tvoření. Slezina je nástrojem univerzální matematiky, která ovlivňuje vaše fyzické tělo. Její duchovní barva je oranžová.

Brzlík

Je to žláza, která umožňuje zrání B-lymfocytů, když je přeměňuje na T-lymfocyty nebo pomocné T-lymfocyty, které jsou součástí našich NK-buněk („přirozených zabíječů"). Ty jsou určeny pro buňkou zprostředkovanou imunitní reakci na patogeny.

Co oslabuje lymfatický systém?


Mnoho jídel, která lidé běžně konzumují, ucpává a zatěžuje lymfatický systém.

Nachlazení, chřipky, alergie, ucpané dutiny, záněty průdušek, plicní choroby – včetně astmatu (souvisí též s oslabením nadledvin) a zápalu plic, – příušnice, nádory, cysty, lymfomy, vyrážky, lupy atd. nejsou než následky přetíženého, ucpaného lymfatického systému.

Veškeré mléčné výrobky (pasterizované i syrové), složené cukry, dráždivé látky (pepř, kola), toxické chemikálie a cizí bílkoviny (maso atd.) vyvolávají lymfatickou reakci sliznice – nadměrnou tvorbu hlenu.

Navíc tyto látky mohou poškozovat buňky, zejména když způsobí parazitickou invazi. Úkolem lymfatického systému je snažit se zastavit tyto „teroristické" útoky ve tkáních těla.

Jakmile však dojde k ucpání těla tímto hlenem z lymfatického systému, začne být problémem samotný hlen. Může ochromit fungování buněk, což bude mít za následek oslabení příslušného orgánu nebo žlázy.

Příkladem toho je reakce těla na mléčné výrobky. Jejich bílkoviny jsou tak hrubé, koncentrované a pro nás škodlivé, že jejich konzumace vyvolá nadměrnou tvorbu hlenu, který se hromadí v dutinách, krku a plicích. Následuje ztrátu čichu, chuti a sluchu a problémy s dýcháním.

Hlen ucpe i štítnou žlázu a nakonec nejrůznějším způsobem postihne celé tělo. Je ironií, že pijeme mléko kvůli vápníku, když jeho konzumace může ochromit schopnost těla zužitkovat vápník.

Z duchovního hlediska je krevní a lymfatický systém odrazem ducha. Obohacuje vás a vyživuje, ale také čistí a vychovává. Bude-li utlumený a stagnující, budete utlumení a stagnující i vy. Překvapí vás nemoc a možná i smrt.

Očistěte a otevřete všechny vaše vnitřní cesty a nechte ducha (krev a lymfu), aby vámi svobodně proudil. Zaplaví vás pocit nepředstavitelného blaha.

Lymfatický systém nemá žádné „srdce", které by natlakovalo lymfatický systém, a tak je proudění lymfy zajišťováno následovně:

• Změnami tlaku prostřednictvím krevním smršťováním kosterního svalstva, které je aktivováno pohybem a cvičením.

• Smršťováním hladkého svalstva jeho stimulací.

Nízký krevní tlak (nadledviny), nedostatek pohybu, ucpaná střeva, ledviny a kůže způsobují zanesení lymfatického systému.

Nadměrná spotřeba bílkovin (mnohé v těle působí jako drátěný kartáč), kyseliny a zahleňující látky (mléko, složené cukry atd.) rovněž nesmírně zatěžují lymfatický systém, neboť ho ucpávají a ochromují.

Všechno dohromady představuje obrovskou zátěž imunitního systému a vyvolá silnou imunitní reakci a buněčnou autointoxikaci, která má za následek prudký pokles buněčné aktivity a smrt. Takto podle mne vzniká rakovina.

Pokud si nebudete s čímkoliv jisti při plánování či v průběhu detoxikace, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat

Na očistu těla nikdy nebudete sami, můžete využít mých několikaletých zkušeností a v  průběhu vaší očisty si můžeme zavolat.

Můžeme vám sestavit očistný a preventivní program přesně na míru pro vás a to zdarma, nebo si sami můžete vybrat z naší nabídky produktů.

Potřebujete poradit, zavolejte na tel:773 486 600 nebo napište na email: m.kalabzova@seznam.cz

V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme bezplatnou on-line registraci, která Vám umožní nakupovat produkty pro Vaše zdraví i krásu za výhodnější klubové ceny.

Doporučujeme vám registraci a nákup za nejlevnější ceny na trhu za  ceny klubové.

Objednávka produktů zde+vstup do Corál Club.

Najdete nás na WhatsApp i Telegramu ve skupině: Cesta ke zdraví

Facebooková skupina Colo Vada Plus.
Facebookový profil Corál Club