Co píše pan doktor Morse o překyselení organismu?

Všechny potraviny, které jíme, jsou buď kyselinotvorné, nebo zásadotvorné. Kyseliny krystalizují a tyto krystaly se ukládají v celém těle, přičemž vyvolávají záněty a dráždí tkáně. Například kyselina močová je vedlejším produktem metabolismu. Nárůst kyseliny močové způsobuje dnu a další zánětlivá onemocnění.

Při trávení jídla vzniká mnoho dalších kyselin, například sírová, fosforečná, máselná, mléčná, octová. Pokud se tyto kyseliny elektrolyticky nepromění v soli, mohou poškodit tkáně. Čím je vaše tělo kyselejší, tím větší poškození vám hrozí.

Dnes lidé konzumují převážně kyselinotvorné potraviny, například maso, obiloviny, pasterizované mléčné výrobky, vejce a tepelně upravená rajčata. Jelikož je acidóza horká, způsobují tyto kyseliny a jejich sloučeniny ve tkáních záněty, které oslabují buňky a znemožňují jim transportovat živiny skrze celulární membránu, což nakonec vede k buněčné smrti.

Jedinou kyselou tělní dutinou je žaludek, kde začíná štěpení bílkovin. Jakmile se však obsah žaludku přesune do tenkého střeva, začne se vylučovat žluč a hydrogenuhličitan sodný, aby tráveninu alkalizovaly.

Nahromadění kyselin a cizích toxických bílkovin ve tkáních vyvolává imunitní reakci zvanou zánět. Ten potom bývá diagnostikován jako „itida", například gastritida, kolitida, cystitida, nefritida, burzitida či atritida.

To nejsou nemoci, ale zánětlivé reakce na acidózu. Proto je jejich léčba kyselinotvornými léky či steroidy nesmyslná a nakonec jen způsobí další degeneraci tkání.

Mnohem rozumnější je alkalizovat a detoxikovat naše tělo, čili odstranit kyseliny a cizí bílkoviny – pravé příčiny „itidy". Vědci na různých univerzitách prokázali, že genetický kód buněk (DNA a chromozomy) je měněn acidózou, která oslabuje buňky, čímž způsobuje mnoho změn v jejich DNA a ve struktuře chromozomů.

Detoxikace je proces alkalizace.

Alkalický=zásaditý nebo reagující zásaditě. Zásady neutralizují kyseliny. Zásady napomáhají odkyselení.

Alkalické je to, co má hodnotu pH nad 7 pH, tedy to, co má 7,1-14. pH je jednotka na měření kyselosti  látek.  Acidobazická rovnováha je pH 7.

Krev má hodnotu 7,34-7,4. Jakákoliv jiná hodnota, ať směrem ke kyselosti nebo zásadě, není pro organismus dobrá. Zásadité prostředí spoluvytvářejí zásadité minerály.

Zásadité minerály vápník, hořčík, sodík a draslík s dostatkem vody mají schopnost tvořit nutné a k životu nezbytné zásadité prostředí, čímž odkyselují překyselený organismus.

Většina minerálů proudí tělem ve formě elektrolytu přenášejícího elektrické impulsy. Jsou to kladně nabité elektrony.  Znamená to, že dostatek minerálních látek v těle ve formě elektrolytů, je schopen vytvářet zásadité prostředí, odkyseluje organismus.

Například destilovaná  voda je prakticky nevodivá. Voda se stává vodivou pro elektrický proud vlivem rozpuštěných  minerálních látek.

Vodivost je tedy kritériem pro posuzování koncentrace elektrolytů obsažených ve vodě, závisí na koncentraci iontů.

Při detoxikaci tedy musíme zásadité prostředí, nutné pro nastartování odkyselení organismu, vytvořit pomocí zásadotvorných minerálů. Proto se například k detoxikační kůře Colo Vada Plus doporučuje pití korálové vody-Corál Mine.

Bez minerálních látek by v našem těle opravdu nic nefungovalo. Jsou nezbytné pro udržování správného chodu našich tělesných funkcí. Vzhledem k tomu, že si je náš organismus neumí sám vyrobit, musíme je přijímat v potravě. Účinné jsou teprve, když se rozpustí a v těle působí ve formě iontů.

Doktor R.Morse  tvrdí, že za 30 let své klinické praxe neviděl jedinou chorobu, která by se nedala výrazně zlepšit nebo ve většině případů úplně vyléčit pomocí regenerace a detoxikace.

Chcete-li porozumět tomu, jak se máte uzdravit, musíte nejprve změnit vaše názory o nemoci. Většina lidí se nemoci bojí, protože nerozumí jejím příčinám. Lékaři totiž vysvětlují nemoci tak složitě, že obyčejný člověk nabude dojmu, že mu nepomůže nikdo jiný než zkušený specialista. To však není pravda. Porozumět symptomům nemoci znamená porozumět acidóze a toxicitě, stejně jako tomu, jak tělo reaguje na tyto podmínky. Jakmile v tom budete mít jasno, poznáte, že nemoc je přirozený proces – výsledek nevyvážených rozhodnutí a akcí.

Tyto informace jsou z knihy doktora R.Morseho.