ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ

Zodpovědnost za své zdraví neustále předáváte do rukou učených nevědomců. Nepřirozenými zásahy se tak systematicky ničí celá buňková struktura vašich těl, a nové nemoci tak mohou nerušeně vnikat do vašich oraganismu.
Víte vůbec, co do sebe dobrovolně přijímáte ?
Proč dovolujete, aby vám někdo jiný takhle ruinoval živoucí tělo ?
Váš strach z chorob navíc otevírá dveře dalším onemocněním. Veškeré tyto obavy se následně skutečně projeví nejrůznějšími způoby ve vašem životě.
Strach nabude formy - to je zákon !
Váš strach, vaše obavy a starosti mají tendenci se naplnit, stát se realitou!
Odrážejí váš vnitřní život, jsou zrcadlem vašich největších trápení, bídy a pochyb.
Děti nemají jinou možnost, než se podrobit vaší vůli a následovat vaše rozhodnutí.
Na světě je v současné době nespočet dětských onemocnění, které jsou důsledkem požívání vysoce škodlivých látek.
Víte, co vlastně v podobě těchto směsí"léčivých koktejlů" do sebe tak bezstarostně dostáváte?
Svou vlastní zodpovědnost předáváte do cizích rukou a vydáváte se všanc negativním důsledkům, utrpením a bolestem, které vás v budoucnosti zastihnou.
Příčinu sami nastolujete tím, že na to přistupujete.
Jestliže si zachováte duchovní rovnováhu, nemůže vás ohrozit žádné těžké onemocnění.
Jeho základem je totiž pouze strach, nebo jeho nejrůznější podoby, které vyzařují z vašeho ducha a jež přenášítei na vaše děti.
Po dobu, kdy za ně přebíráte zodpovědnost, jsou zcela odkázány na moc vašeho ducha a na vaše skutečné poznání. Realita dětí odráží přesvědčení a obavy jejich rodičů ! Jsou zrcadlovým obrazem vaší představivosti !
Množství složek nejrůznějších jedů, které se v těle smísí, rozhoduje o půběhu a rizsahu nemoci.
Přistupujte k lékům a potravinovým aditivům vědoměji.
Čtěte si text na obalech psaný drobným písmem a nekupujte hotové výrobky či potraviny s chemickými přídavky.
Vyvarujte se též sladkostí a cukroví, jimiž tak rádi děti "odměňujete".
Přivodí jim dříve či později nemoci a vy je začnete léčit dalšími "léky", čili jedy.
Je to nekonečný řetězec, přičemž nejvíce trpí vždy děti.
V přísloví"Ve zdravém těle, zdravý duch" je obsažena velká pravda a moudrost.
Pamatujte, že pokud duch spočívá ve svém středu, nikdy vás nepřekvapí nemoci, starosti či nehody.
Navíc se dobrovolně zabezpečujete před nejrůznějšími druhy onemocnění či úrazů pojistkami a stvrzujete je svým strachem naplněným podpisem. Cožpak nechápee ten mechanismus, který za tím stojí ?
"Pečetíte" tak vaše obavy a ještě jste spokojeni, že v případě újmy na zdraví jste výhodně pojištěni.
Těšíte se, že jste "naštěstí" tuto pojistku uzavřeli a že jste se na tuto eventualitu finančně dobře připravili !
Stvrdili jste tak smlouvu mocí svých myšlenek. A ony se budou muset v nějaké podobě ve vašem životě projevit, jelikož jste jim to dovolili, aby se mohly stát vaší realitou !
Všechny vaše myšlenky jsou vázany na emoce, jež vytvářejí vámi prožívané reality. Staly se z vás bytosti totálně manipulované druhými !
Fungujete pouze ve prospěch "mocných" vaší úrovně bytí !
Opravdu chcete, aby vaše těla churavěla ?
Tím, že o tom vůbec nepřemýšlíte, zatahujete do této hry - do zotročování svého těla a ducha - nejenom sebe, ale taky nevinné děti. Jste přesvědčení, že nemoci mají" přirozený" původ, čímž je toto téma pro vás takříkajíc vyřízeno.
Lidé, probuďte se a vezměte znovu zodpovědnost za sebe i své děti do svých rukou !
Bezmyšlenkovitě konzumujete množství silně škodlivých potravin i nejrůznějších "medikamentů" a plníte jimi své tělo. Pouze léky, jež byly vytvořeny v souladu s přírodou a všemi bytostmi této úrovně bytí, vás mohou opravdu vyléčit.
Drogy získané utrpením zvířecích duší, v nichž je celé jejich nepopsatelné utrpení, vám zdraví nepřinesou, neboť mají tendenci energeticky vyrovnat bolest jim způsobenou.
Vy a vaše děti trpíte nejrůznějšími nemocemi a myslíte si, že j to přirozené. Nesmírně se mýlíte.
Vyrábět nemoci, v tom je systém !
Fakt je ten, že trpíte, protože se sami dobrovolně infikujete.
Necháváte se očkovat a věříte, že tím prospíváte svému zdraví, avšak způsobujete tak pravý opak.
Očkovací séra spolu s jedovatými ltkami přijímanými ve vaší stravě jsou "skvělou směsí" pro nejrůznější projevy nemocí.
Podoby a obrazy onemocnění se tak neustále mění, neboť vznikají nové a nové směsi.
Jste jako pokusní králíci a vůbec nevidíte souvislosti.
Lidé, probuďte se a umožněte svým tělům a tělům vašich dětí, aby mohla být zdravá a dokonalá.
Projevují se stále nové nemoci, neboť neustále vznikají další jedovaté směsi.
Lidská rasa si vůbec neuvědomuje následky těchto svých "báječných kreací" a vědci nejsou schopni je jasně doložit.
Zmoudřete a vyhněte se všem těmto silně škodlivým látkám, které dobrovolně vpouštíte do svého těla.
V kombinaci s léky, očkováním a jedovatými přísadami obsaženými v potravinách pro vás mají zhoubné následky.
Dlouhodobě není ještě jasné, jaké to bude mít důsledky, vždyť vaše nevědomost může "vyšlechtit" i další nová onemocnění.
Jste dobře fungující pokusná zvířata. okonce ochotně platíte za to, že nějaký, naprosto " jedinečný jedovatý kokteil" smíte i brát !
Vaše tělo reaguje podle toho, jakou kombinaci potravin, léků nebo nápojů konzomujete, čili vždy jinak a vaše tělesné utrpení se stále zvyšuje.
Nechť se má slova dotknou vašeho srdce, abyste pochopili, že tyto okolnosti způsobují vaše nemoci.
Prosím vás, nevracejte se ke všední rutině, ale zamyslete se nad tím, co se vám snažím předat.
Nechci vás nějak vyděsit, pouze popisuji realitu, v níž žijete.
Lidé probuďte se a neničte svá těla !
Všímejte si toho, co do sebe bezmyšlenkovitě přijímate.
Myslete vždy na to, co vám mohou způsobit směsi toho, co konzumujete, a když onemocníte, pozorujte a ptejte se proč.
Nechť má slova dotknou vašeho srdce a zaplaví vašeho ducha, aby vás mohla naplnit má nekonečná láska !
Ať vám poskytne potřebnou ochranu a urovná vaší duši cestu ke svobodě, aby vás už žádná nemoc nezdržela od naplnění pravého smyslu vašeho bytí !

Ať se tak stane !

V hluboké lásce

Thovt

Můžete mi zavolat nebo napsat co potřebujete řešit, a společně vytvoříme detoxikační, protiparazitální, protivirový, protibakteriální, protiplísňový  nebo výživový program přesně na míru pro vás.

Potřebujete poradit, zavolejte na tel:773 486 600 nebo napište na email: m.kalabzova@seznam.cz

Facebook skupina Paraziti v lidském těle zde.

Facebook skupina Příčiny nemocí zde.

Facebooková skupina Colo Vada Plus.
Facebookový profil Corál Club