Kurz pro práci s mikroskopem ve světlém poli.

Srdečně Vás zdravím a ráda oznamuji termín školeni  na kapku krve

- ve světlém poli mikroskopu Prof. MUDr. N.I. Tsirelnikov Ph.D.,  D.M.,  D.M.Sc.

-více jak 50 let práce s mikroskopem


Školeni se uskuteční na podzim 2020

Kdo nemá přihlášku pošlu emailem.

Všichni zůčastnění získají certifikáty o absolvovaní školicího semináře pana profesora N.I. Tsirelnikova.

Kdo máte o toto školení zájem rezervace místa na tel. čísle: 773486600

Možnost zajištění vhodného mikroskopu a kamery.


ŠKOLENÍ NA MIKROSKOP - SVĚTLÉ POLE

Pan profesor pracuje s mikroskopem již 58 let.


Skenování krve pomoci mikroskopu umožňuje určit:


Stav erytrocytů, jejich pohyblivost v plazmatu, stupeň agregace (slepování do „monetárních sloupků“) a (vznik chaotické celkové agregace).
Stav leukocytů charakterizujících základní vlastnosti imunitního systému ve velikosti makrofágů (v porovnání s erytrocyty) a schopnosti k fagocytóze, která je dobře patrná při skenování.
Stav trombocytů, tendence ke vzniku krevních destiček a přítomnosti agregace jako rozhodujícího faktoru ke vzniku trombů.
Stav tekuté složky krve – plazmatu, stupeň jeho čistoty, přítomnost nebo nepřítomnost mikroorganizmů, fyziologických (například cholesterol)  nebo patologických jevů.

Metoda fázového a kontrastního mikroskopického rozboru živé kapky krve, nehledě na svůj složitý název, vypadá dost jednoduše.

Dozvíte se o přítomnosti a řešení parazitické infekce, plísní, bakterií...atd..

*dezinfekce sklíček a správný postup při odběru kapky krve

*složení krve /červené a bílé krvinky, krevní destičky, plasma/

*zdravá a nemocná krev

*parazité - prvoky, viry, bakterie, plísně v krvi,

*stav hydratace a dehydratace organismu

*toxiny v krvi

*krystaly kyseliny močové

*fibrinová vlákna, cholesterol

*překyselení organismu

*disbakterióza

*slepené krvinky a jak dosáhnout jejich oddělení

*kvalita buněčné membrány

*nečistoty na sklíčku

*snímky a videa kapky krve


Prof. MUDr. N.I. Tsirelnikov Ph.D.,  D.M.,  D.M.Sc.


Cirelnikov Nikolaj Ivanovič

Ředitel a organizátor oddělení lékařsko- biologických problémů regenerativní medicíny a nanotechnologií, GATAN-Centrum grup, Mistr Společnosti Coral Club Int.

Zasloužilý činitel věd Ruské Federace.

Jeden ze zakladatelů Vědeckého Centra klinické a experimentální medicíny Sibiřského Oddělení Ruské Akedemie lékařských věd, kde po ukončení postgraduálního studia pracoval jako vedoucí laboratoře, vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědu, po celou dobu spolupracoval s ředitelem a prezidentem SO RAMV, akademikem Vlailem Petrovičem Kaznačejevem.

Doktor lékařských věd (disertační práci obhájil ve 33 letech).

Profesor medicíny (připravil 25 kandidátů věd a 5 doktorů věd, založil vědeckou školu v oblasti klinické a expirementální embryologie).

Vědecko-technický expert Ministerstva věd a techniky a Minesterstva školství Ruské Federace.

Expert Světové zdravotnické organizace (WHO) již z dob Sovětského Svazu. Expert Sorosovy nadace.

Člen Rady pro udělování titulů doktora a kandidáta věd Sibiřského Oddělení Ruské akademie lékařských věd.

Hlavní vědecký konzultant pro mezinárodní smlouvy o vědecké spolupráci (USA, Kanada, Bulharsko).

Člen mezinárodní asociace perinatálních psychologů Severní Ameriky.

Čestný občan 2 amerických měst.

Člen Ruské národní asociace perinatologů.

Člen všesvazové společnosti cytologů, histologů a anatomů Ruské Federace.

Nositel vyznamenání Vynikající pracovník ve zdravotnictví Ruské Federace.

Odborník Eurokomise pro inovace a rozvoj v oblasti potravinářských produktů a biologicky aktivních doplňků stravy.

Dlouhá léta pracoval jako vedoucí fetopatologické laboratoře, vedoucí Oddělení molekulární patologie a lidské genetiky, a rovněž řídil Oddělení evoluce a lidského reprodukčního zdraví (Ústav všeobecné patologie a ekologie člověka SO RA