Lépe než Radka bych to nenapsala a protože její článek o lásce je mi velice blízký předávám i vám:

Člověk má mnoho iluzí o lásce a vztazích.

Osvobodit se od nánosů vlastních programů trvá nám lidem skoro celý život…..naše božství je úžasné, ale lidství nám vrací pokoru.

I na mé cestě v manželském vztahu zažívám po 12letech stále dobro-družství. …..

Už dávno nenárokuji, aby můj muž byl jiný, je úplný právě takový, jaký je, stejně jako já😊 Už dlouho nečekám na jeho projevy lásky, cítím se celistvě sama sebou a jeho doteky citů přicházejí pouze jako bonus k mé sebelásce. Jsme oba úplní a naše vnitřní setkávání jsou gejzírem blaha ze života, který nám proudí v těle. Rosteme spolu a podporujeme se ve svých tužbách a snech.

Máme také i své špatné dny, těmi spolu pak procházíme v tichosti a pochopení. Občas padáme, ztrácíme směr a v ten moment ten druhý dodá odvahu a víru. Ubližujeme si, někdy si nerozumíme, a přesto si stále odpouštíme a přijímáme své nedokonalosti. 
Jsme pravdiví v tom, co kdo chce a respektujeme svou odlišnost. Přesto víme, že jsme z jednoho Zdroje a k tomu se každý sám nebo společně vracíme každodenně.

Uctíváme náš společný život, děkujeme si navzájem a často vyjadřujeme slovy i dotykem, co pro nás ten druhý znamená. 
Máme každý svůj vlastní život, své vize a cíle a přesto je naše cesta společná.

Naše děti jsou s námi jen dočasně, necháváme je, aby byli plně sami sebou.
Dopřáváme si každý čas samoty a taky se společně hodně nasmějeme.

S každým pádem se v nás rodí nový paprsek Boží bezpodmínečné lásky. 
Necháváme se Bohem vést tam, kde nás chce mít…..

Přejeme i Vám přátelé, cestu plnou odevzdávání se do Boží 
i lidské náruče😊

S láskou,

Radka Kudrnová

Magnolia centrum
Ječná 15
Praha 2
GSM: 774 154 414
https://www.zivaduse.cz
https://www.facebook.com/zivaduseraduse/

Láska má mnoho podob : upřímná, falešná, hraná, zkreslená, bezpodmínečná, s podmínkami, nezdravá závislost - lpění...

Láska k: rodičům, přátelům, sourozencům, dětem, zvířatům, k přírodě, k práci, k partnerovi, k životu.....

Většina partnerských vztahů prochází nezdravou láskou s podmínkami, závislostí a lpěním jeden na druhého. Nedokážou se od sebe odpoutat a  mají pocit, že jeden bez druhého nedokážou žít. Hlídají se, žárlí na sebe, ubližují si slovně i fyzicky, jsou mezi sebou neupřímní, nevěrní, není zde úcta k partnerovi. Bojují mezi sebou, kdo prosadí svou pravdu, svůj názor, kdo koho povede. To je špatně!!!

Bezpodmínečná láska je o dávání a přijímání. Nepředělávat si partnera k obrazu svému, ale milovat jej, jaký je, se všemi jeho klady i zápory. Každý činí změnu v sobě ze své vlastní svobodné vůle. Je zde upřímnost, nedávají si žádné podmínky, ale vzájemně se tolerují, komunikují, respektují a jeden druhého si váží. Nebojují proti sobě, nemají to zapotřebí. Věří si, mají vzájemnou úctu, jsou si oporou.

Mnoho lidí skočí na hezké slovíčka a má problém se vyjádřit, co skutečně od vztahu a od lásky chtějí.Jenomže hledají lásku u druhého, ale sami se rádi nemají.

Pokud hledáte lásku u druhého, najděte ji první v sobě.

Postavte se k zrcadlo a řekněte sami sobě: MILUJI TĚ, VÁŽÍM SI TĚ, VĚŘÍM TI, JSI MI OPOROU, JSI VÝJIMEČNÝ/Á, JSI DŮLEŽITÁ/Ý, JSI ÚSPĚŠNÁ/Ý, ŠŤASTNÁ/Ý. Až toto dokážete, pak k sobě přitáhnete energeticky v podobě partnera to samé, neboť stejné přitahuje stejné.

Co nemáte v sobě, nenajdete u partnera - nastavuje Vám pouze zrcadlo, co se ještě máte vůči sobě naučit. A to hlavně mít sám sebe rád/a. Láska k nám samotným.

Mnoho lidí nemá úctu k rodičům, tam je základní kámen úrazu. Nesoudit projevy lásky rodičů k nám. Dali nám svou lásku, tak jak nejlépe uměli v tom nejlepším přesvědčení, ale my sami máme v sobě najít lásku. Nikdo jiný nás to nenaučí.

Nemůžeme nikoho nutit, aby nás miloval: ani rodiče, ani sourozence, ani přátelé, ani děti. To, co ze sebe dáváme, se k nám vrací. Nemůžeme očekávat, že se všem zavděčíme a že lásku bude každý opětovat. Někdo to zkrátka nedokáže, neví co je to láska a zaměňují si to s falešnou, neupřímnou a hranou láskou. Proto v době, kdy je Vám nejhůř, zjistíte, kdo Vás srdečně miluje či má rád. To je čistá láska. V nouzi poznáte přátelé, rodinu a jejich skutečnou lásku k Vám.

Může Vás tato skutečnost ranit, když uvidíte, že láska není opětovaná, ale nesuďte je a odpusťte jim. Je to jejich svobodná volba, jejich projev lásky. Jinak to neumí, nenaučili se milovat totiž sami sebe a proto kolem sebe rozdávají negativní projevy a ubližují. Sami potřebuji najít v sobě lásku.

Může se Vám stát, že někdo nebude chtít Váš projev lásky. Nikomu nic nevnucujte, vstoupí Vám do cesty člověk, který lásku rád přijme a ještě Vám ji opětuje a to je to, co každý potřebuje.