Centrum zdravého životního stylu a prevence

10 šokujících věcí které jsou obsaženy v mase a lidé o nich nemají ponětí

Napsal Svět kolem nás dne 14. srpen 2014. Kategorie Zdraví

Továrny na masný průmysl nám tvrdí, že maso je nutriční zdroj základních živin, které potřebujeme na energii. Říkají nám, že maso je jedním z nejlepších zdrojů železa a je plné vitamínů. Podle těchto představitelů je maso zdravé na srdce kvůli řízení cholesterolu. Přes všechny tyto prapodivná tvrzení ze strany průmyslu nám ale nikdo neřekne, co se vlastně s masem děje. Jaké konzervační látky jsou povolené po porážce? Jaké chemikálie se používají k inhibici růstu bakterií, nebo ke zlepšení barvy masa? Jak se prodlužuje jeho trvanlivost? Jedná se o detaily, kterými se masný průmysl nikdy nebude zabývat, aby je vysvětlil. Tady jsou fakta, které nechtějí, aby jste věděli.

 

Syntetické konzervační látky se přidávají do 70 procent všech továrně produkovaných masných výrobků a drůbeže, aby se zabránilo znehodnocení žluknutím a růstu plísní. Pokud se chystáte investovat své peníze do masných výrobků, jediný způsob, jak chránit své zdraví, je, abychom zůstali daleko od průmyslově chovaných, chemicky a uměle vytvořených masných výrobků. Zde je 10 věcí, o kterých nemá většina lidí ponětí, které jsou ve většině masných výrobků ve velkých potravinových řetězcích.

1. Benzoan sodný, propionát sodný a kyselina benzoová

gentura pro ochranu a kontrolu potravin (FSIS) změnila předpisy, které kdysi zakazovaly používat benzoát sodný, propionát sodný a kyselinu benzoovou v masných a drůbežích produktech, oznámil úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

V kombinaci s kyselinou askorbovou (vitamín C, E300), natrium-benzoát a benzoát draselný, tvoří známé karcinogeny. Pokud jedinec konzumuje jakýkoliv z těchto toxinů, tak se po požití kyseliny askorbové může zahájit karcinogenní proces.

Profesor Peter Piper, profesor molekulární biologie a biotechnologie, testoval vliv benzoátu sodného na živé kvasinky ve své laboratoři. To co našel jej šokovalo. Benzoát poškozuje důležitou oblast DNA v „elektrárně“ buněk, známých jako mitochondrie. „Tyto chemické látky mají schopnost způsobit vážné poškození DNA v mitochondriích do té míry, že je úplně inaktivují, knockoutují je všechny dohromady,“ uvedl profesor.

Tyto tři konzervační látky byly na seznamu zakázaných antimikrobiálních látek. FSIS předpokládá, že mají potenciál, aby zakryly podřadnost a poškození masa a drůbeže.

2. Léky podobné na léky na astma

Existuje další způsob, jak zemědělci továren činí aby zvířata rychleji rostla, kromě antibiotik a hormonů. Lék podobný jako na astma ractopamine je použitý v 45 procentech amerických prasat, podle kanadského deníku Bacon Bits. Je také používán v 30 procentech krmiv pro dobytek a v rostoucím počtu se používá i jako krmivo pro krocany. Na rozdíl od většiny léků pro zvířata se ractopamine nevylučuje před porážkou, i když jeho varovný štítek říká : „Jedinci s kardiovaskulárním onemocněním by měli uplatňovat zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k expozici. Není určen pro použití pro lidi. Uchovávejte mimo dosah dětí,“ a doporučuje ochranný oděv, rukavice, brýle a masky.

Účinky ractopaminu na zvířata jsou dokumentovány, říkají skupiny, ale účinky na člověka zůstavají záhadou. Codex nezávadnosti potravin orgánu OSN, stanovil bezpečnost ractopaminu na základě zbytků pouze u jednoho člověka z testovaných šesti osob, z kterých jeden vypadl kvůli nežádoucím účinkům. Údaje z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ukazují, že ractopamine způsobuje zvýšení srdeční frekvence a pocity srdečního bušení u lidí.

V dřívější kanadské studii byl ractopamine testován na opicích u kterých se projevovala denní tachykardie – rychlý srdeční tep. U krys krmených ractopaminem se vyvinuly vrozené vady, jako rozštěp patra, vyčnívající jazyk, krátké, nebo chybějící končetiny, otevřená víčka a zvětšené srdce.

Mohl ractopamine, přidávaný do potravin od roku 1997 s malou informovanosti veřejnosti přispět k prudkému růstu míry obezity a hyperaktivity u dětí?

3. Dusitany / Dusičnany

Dusitany a dusičnany se také přidávají do masných výrobků při zpracování k potlačení růstu bakterií a ke zlepšení barvy. Dusitany mohou být přidány přímo do masného výrobku, ale častěji se přidávají dusičnany. Dusitany se používají u vepřového, hovězího a drůbeže pro zlepšení barvy produktu. Například, dusičnany se přidávají do šunky a slaniny, což je jejich charakteristická růžová barva. Některé země dokonce povolily používání dusitanů pro rybí výrobky.

Dusitany v kombinací s některými aminokyselinami, nebo nitrosaminy jsou prokazatelně karcinogenní (rakovinotvorné). Našim hlavním zdrojem vystavení dusičnanů je prostřednictvím jídla, které konzumujeme, ale také může dojít k expozici těchto látek prostřednictvím pitné vody.

V roce 2007 výzkumný ústav World Cancer Research Fund (WCRF) a Americký institut pro výzkum rakoviny (AICR) usoudili, že důkazy o propojení mezi červeným průmyslově zpracovaným masem a kolorektálním karcinomem jsou přesvědčivé. Kromě toho, byl studován účinek jiných živočišných produktů na riziko rakoviny ve zprávě WCRF/AICR, kde došly k závěru, že mléko pravděpodobně snižuje riziko rakoviny tlustého střeva, ale jídlo s vysokým obsahem vápníku, pravděpodobně zvyšuje riziko rakoviny prostaty.

Studie provedená u 190.000 lidí ukázala, že ti s největším příjmem průmyslově zpracovaného masa měli o 68 procent vyšší riziko vzniku rakoviny pankreatu ve srovnání s těmi, kteří jedli menší množství zpracovaného masa.

4. Antibiotika

Většina lidí ví, že antibiotika jsou součástí stravy hospodářských zvířat, aby rostly rychleji a zabránili vypuknutí nemocí ve stísněných podmínkách. Ale asi byste se divili, u kolika zvířat určených pro jídelní stůl tyto léčiva přesahují zákonné limity. Každý týden USDA a FSIS zjistí nebezpečné úrovně antibiotik u zvířat, včetně penicilinu, neomycinu atd.

Nadměrné hodnoty byly také nalezeny u rizikových antibiotik jako je tilmikosinem, jehož etiketa říká: „ není pro lidskou potřebu. Injekce tohoto léku byla u lidí spojována se smrtelnými úrazy.“ Dále gentamycin, před kterým FDA a AVMA varuje před používáním vůbec s vyjímkou případů podle vyjímečných okolností. Na rozdíl od bakterií, které mají antibiotika zabít „Žádné vaření nezničí zbytky těchto léků“ tvrdí Úřad zprávy generálního inspektora (USDA).

5. Siřičitany

Siřičitany jsou velmi široce používané jako konzervační látky v potravinách k udržení barvy a prodloužení trvanlivosti. Siřičitany mohou být také použity u některých farmaceutických léků, jako způsob, jak udržet jejich účinnost.

Siřičitany mají dlouhou historii použití. V roce 1958, kdy byl změněn zákon o regulaci konzervačních látek a jiných potravinářských přídavných látek, FDA klasifikovala siřičitany jako obecně bezpečné. Nicméně, jako reakci začala FDA dostávat zprávy o nepříznivých zdravotních účincích siřičitanů. FDA následně najala Federaci amerických společností pro experimentální biologii (FASEB), aby prozkoumali souvislost mezi siřičitany a vykázanými zdravotními problémy. FASEB předložili svou závěrečnou zprávu FDA v roce 1985, kde došli k závěru, že siřičitany by mohly představovat riziko nepředvídatelné závažnosti astmatikům a dalším, kteří jsou na ně citliví.

Siřičitany mohou vyvolat nejen astma, ale i další reakce anafylaktického typu. Některé osoby, zejména s astmatem, mohou reagovat na siřičitany s příznaky alergie. To je důvod, proč většina balených potravin mají povinnost mít výpis ingrediencí o přítomnosti siřičitanů na štítku. Na etiketě bude uvedeno „může obsahovat“ nebo „může obsahovat stopy“ siřičitanů a derivátů siřičitanů.

Je důležité, abyste si vždy přečetli seznam přísad a pamatujte si, že siřičitanové deriváty existují a mohou být uvedeny jako :

E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 225, E 226, E 227, E 228

Draslík hydrogensiřičitanu / Disiřičitan / Hydrogensiřičitan sodný / dithionit / Disiřičitan / sulfitový / oxid siřičitý / kyselina siřičitá

6. Oxid uhelnatý

Většina masožravců by si měli být vědomi, že více než 70 procent veškerého hovězího a kuřecího masa je ošetřeno jedovatým oxidem uhelnatým. To může zapříčinit, že velmi zkažené maso vypadá svěží po několik měsíců.

Oxid uhelnatý je bezbarvý, bez zápachu, bez chuti. Ale jedna molekula dělá velké rozdíly, které činí velmi špatné věci v lidském těle ve velmi nízkých koncentracích.

Oxid uhelnatý je toxický, protože se lepí na hemoglobin, molekuly krve, které obvykle nesou kyslík. Když jsou lidé vystaveni vyšším úrovním oxidu uhelnatého, tak se plyn vystřídá s kyslíkem a způsobí těžkou újmu. Mírnější expozice má za následek bolesti hlavy, zmatenost a únavu. Vyšší expozice znamená bezvědomí a smrt a dokonce ti, kteří přežijí otravu oxidem uhelnatým, tak mohou utrpět vážné dlouhodobé neurologické následky.

Uchovávání masa při zdravých teplotách je velmi náročné pro maloobchodníky s potravinami. Skutečná teplota povrchu masa je často mnohem vyšší, než je teploměr ve vitríně díky UV záření z vitrínového osvětlení, které proniká přes balení masa a ohřívá jeho povrch, stejně jako slunce, které může způsobit spálení kůže v chladný zimní den. Různé studie prokázaly, že vnitřní teplota masa ve vitrínách překračuje i 50 stupňů Celsia, což je o 10 stupňů více, než je doporučená teplota.

Maso se následně rozkládá velmi rychle, takže masný průmysl investuje do modifikované atmosféry v balení, která využívá oxid uhelnatý k prodloužení životnosti a maso je odolné vůči znehodnocení.

V systému oxidu uhelnatého, s nízkým obsahem kyslíku, oxid uhelnatý reaguje na myoglobin a dá masu jasně červenou barvu. Nedostatek kyslíku zároveň uměle omezuje růst organismů přispívajících ke kažení, ke kterému by docházelo v důsledku zvýšené hladiny tepla ve vitrínách.

Takže i když je oxid uhelnatý plyn, který může být fatální při vdechnutí ve větším množství, masný průmysl trvá na tom, že není pro lidské zdraví škodlivé požití za pomocí modifikované atmosféry v balení.

Bylo prokázáno, že třetí nejběžnější příčinou onemocnění z potravin, je kvůli baktérie C. perfringens, která je obsažena v mase, které ještě nemá prošlou záruční dobu na štítcích. Marissa Cattoi, laboratorní technička, která analyzuje vzorky masa pro agenturu zdraví a bezpečnosti tvrdí, že se bakterie běžně vyskytují na čerstvém mase. „Běžně testujeme C. perfringens bakterie a asi polovina z čerstvých masných výrobků ji obsahují. 100 procent z těchto případů pochází z balíren, které používají atmosférický způsob balení, jako například za použití oxidu uhelnatého,“ uvedla.

7. Těžké kovy

Obvinění, že maso obsahuje těžké kovy nepochází od aktivistů a zastánců spotřebitelů, ale pochází od Úřadu generálního inspektora (USDA). Jejich zpráva v roce 2010 zjistila vysoké zbytky mědi, arsenu a dalších těžkých kovů a veterinárních léčiv v hovězím, které bylo určeno pro veřejnou spotřebu.

Pesticidy jsou také znepokojující šedá zóna a bylo zjištěno 23 vysoce rizikových pesticidů obsažených v mase, uvedl úřad generálního inspektora. Přítomnost arsenu v drůbežím byla zjištěna také v roce 2011, kdy byl studií zjištěn vysoký obsah anorganického arsenu ve vysokých úrovních v játrech léčených kuřat. Arsen je karcinogen v anorganické formě. Obavy nejsou u konce, jelikož FDA stále umožňuje přidávat arsen do krmiva pro drůbež kvůli lepší tělesné hmotnosti a účinnosti krmiv, kvůli lepší kontrole parazitů a zlepšení „pigmentace“.

8. Virové spreje

FDA také schválila postřikový koktejl, který by měl zabránit listerióze. Sprej zvaný LMP 102 je směs šesti různých speciálních virů zvaných bakteriofágy, jedná se o viry, které infikují bakterie, nikoli lidi, zvířata nebo rostliny.

Bakteriofágy, jako všechny viry, obsahují bílkoviny. Tyto bílkoviny mohou způsobit alergické reakce, stejně jako mohou mléčné výrobky způsobit alergii na mléko.

Bakteriofágy mohou také útočit na přátelské bakterie v trávicím systému, proto je těžší pro tělo jídlo strávit. Ale to je riziko, které FDA nevadí, i proto, že povolí antibiotika na farmách.

FDA v současné době umožňuje používat bakteriofágy, které se používají u pesticidů, včetně těch, kterými postřikují plodiny.

Podle amerického ministerstva zemědělství, by použití tohoto spreje mělo být označeno na jídle stejně jako jiné složky na etiketě.

9. Lepidlo na maso

Toto lepidlo produkuje japonská firma Ajinomoto Company a jeho vědecký název je „transglutamináza“ a patří do rodiny srážecích enzymů.

Masové lepidlo je trombin, koagulační protein, které spolu s vláknitým proteinem fibrin může být použito k vytvoření lepidla, které slouží pro slepení různých kusů masa. Může být vyrobené z krve odebrané od krav, nebo prasat.

Evropský parlament hlasoval o zákazu používání hovězího a vepřového trombinu. Parlament ustanovil, že lepidlo na maso nemá žádný prokazatelný přínos pro spotřebitele a mohlo by jej naopak uvést v omyl. O rok později, všichni kromě jedné země Evropské unie hlasovali pro použití trombinu a transglutamináze. Nyní se k tomu připojily další země, jako je USA, Kanada a Austrálie, které tento produkt také schválili.

10. Bakterie rezistentní vůči antibiotikům

Člověk by si myslel, že díky antibiotikům je maso bez bakterií. To byste se mýlili. Bakterie jsou běžná součást u konvenčně chovaného masa, včetně bakterií odolných vůči antibiotikům také známé jako superbugs. Téměř polovina hovězího, kuřecího, vepřového a krůtího testovaných od obchodů s potravinami v USA obsahovaly bakterie staph, uvedl deník Los Angels Times v roce 2011, včetně odolné MRSA staph bakterie. Vepřové testováno v roce 2013 obsahovalo teké MRSA a další čtyři druhy rezistentních bakterií.

Dva vážně nebezpečné kmeny salmonely rezistentní proti antibiotikům, zvané Salmonella Heidelberg a Salmonella Hadar, museli být nedávno stažené, jelikož je obsahovaly krůtí výrobky v Turecku a také kuřecí produkty od firmy Schreiber Processing Corporation. Kmeny rezistentních salmonel byly tak smrtící, varovali úředníci, že by vyhozené maso mělo být zapečetěno v popelnicích na ochranu volně žijících zvířat. Dokonce i volně žijící zvířata jsou ohrožena kvůli průmyslovému velkochovu zvířat.

Mnozí tvrdí, že dusičnany, dusitany, siřičitany a bakterie jsou přirozeně se vyskytující látky a že jsou nezbytné pro zdraví, ale také reagují s jinými sloučeninami ve vašem těle a tvoří rakovinotvorné látky. V přírodě tomuto procesu zabrání antioxidanty a to zejména v ovoci a zelenině, které je potlačují, ale tyto ochranné látky z ovoce, které se pěstuje ve farmových továrnách nedostanete. Všechny z těchto uvedených chemických látek mají negativní vliv i na metabolické procesy.

Doporučujeme nový nezávislý magazín bez cenzury Vědomí
Zdroj: svobodnenoviny.eu