Tento návod jsem našla na internetu, vyzkoušeno a doporučuji.

TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA
PŘED KAŽDOU DUCHOVNÍ PRACÍ:

  1. Uvědomím si universální bílé světlo nad hlavou, spustím široký proud paprsků na celou místnost, celý se do něj zabalím. Poté spustím široký proud světla do své dvanácté čakry (kdo pracuje se sedmi čakrami do své sedmé čakry) a s rotací sestupuji po čakrách kvantovým způsobem dolů přes nultou čakru k Mamince Zemi a posadím se do „Růžového loubí“, kde provádím čištění a meditace.

  2. Tři hluboké nádechy a výdechy, při nádechu si v duchu říkám „Já jsem“, při výdechu si v duchu říkám „Boží přítomnost“.

  3. Pronesu nahlas, nebo v duchu – „Já jsem, já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty“ – procítím obsah ve svém srdci – „Teď“

POJMY – KARMICKÝ DLUH a KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
KARMICKÝ DLUH = vědomé ublížení druhé bytosti fyzickým, nebo psychickým způsobem  –  lidem, bytostem, živočišné říši, rostlinné říši, minerální říši, zemi (vůči jednotlivým místům na planetě), živlům, případně hvězdám, planetám….atd.

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA = neláskyplný způsob našeho chování k ostatním v minulých i současných životech, které nám teď „karmicky ukazují“ naši blízcí a lidé se kterými se setkáváme, tzn. zrcadlí nám naše dřívější chování – je to „to“ chování, které nám na nich nyní vadí. Je nesmírně důležité pochopit princip tohoto chování a uvědomit si to co jsme naším chováním ostatním způsobovali (jak se cítili), tak abychom toto chování již neopakovali, neboť bychom si znovu vytvářeli karmický dluh. Bez pochopení principu našeho neláskyplného chování postrádá toto čištění účinnost a situace se do našeho života vrací zpět.

Jako první je dobré si dát do pořádku KARMICKÉ DLUHY a poté KARMICKÉ ZPŮSOBY ŽIVOTA.

Je dobré si nejprve vytestovat (kyvadlem kineziologickým testem, srdcem…) s kým si máme co dát popořádku.

ČIŠTĚNÍ KARMICKÉHO DLUHU s bytostmi z pozemských životů

– u cca dvanácti nejbližších lidí je třeba provést klasickým odpuštěním:

Ztišit se, uvědomit si srdeční čakru, s láskou na toho člověka pomyslet a říct:

1 „Prosím odpust mi, kdy jsem ti ublížil, odpust, odpust a dej mi absolutní svobodu“… procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)

  1. „i já tobě vše odpouštím a dávám ti absolutní svobodu“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

  2. „odpouštím sám sobě, že jsem to dovolil, neboť vím, že to bylo důležité pro naše poznání“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

Pokud nechce odpustit, dát svobodu:  „Prosím dej mi absolutní svobodu, abychom se v příštím životě mohli sejít v lásce“…. Děkuju ti za vše.

Zbytek lze čistit zdrojovou energií + krystalickou energií kvantovým způsobem, jako okruhy (před tímto čištěním je důležité se seznámit (od někoho, kdo už tímto způsobem pracuje) s prací se zdrojovou energií, prací kvantovým způsobem a krystalickou energií, vyčistit si bloky s těmito energiemi a vůči práci s těmito energiemi):

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškerou svou nelásku, své karmické zátěže vůči …………………………………“(jméno osoby)„TRANSFORMUJI TEĎ“.

Dočištění emocionálních bloků způsobených těmito zážitky (vyčistíme zbylé energie emocí, které mohou způsobovat při tom, když se ocitneme znovu v podobné situaci neadekvátní reakce na situaci a to leckdy i když si na to už vůbec nepamatujeme):

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškeré emocionální bloky spojené s touto ………………….(představím si bytost, situaci apod.)“ „TRANSFORMUJI TEĎ“.

Zdroj: https://www.cestyksobe.cz/transformace-karmicke-zateze-zivota-jak-na-to/8265