10 šokujících věcí které jsou obsaženy v mase a lidé o nich nemají ponětí

Publikováno 14.8.2014

Továrny na masný průmysl nám tvrdí, že maso je nutriční zdroj základních živin, které potřebujeme na energii. Říkají nám, že maso je jedním z nejlepších zdrojů železa a je plné vitamínů. Podle těchto představitelů je maso zdravé na srdce kvůli řízení cholesterolu.

Přes všechny tyto prapodivná tvrzení ze strany průmyslu nám ale nikdo neřekne, co se vlastně s masem děje. Jaké konzervační látky jsou povolené po porážce? Jaké chemikálie se používají k inhibici růstu bakterií, nebo ke zlepšení barvy masa? Jak se prodlužuje jeho trvanlivost?

Jedná se o detaily, kterými se masný průmysl nikdy nebude zabývat, aby je vysvětlil. Tady jsou fakta, které nechtějí, aby jste věděli.

Syntetické konzervační látky se přidávají do 70 procent všech továrně produkovaných masných výrobků a drůbeže, aby se zabránilo znehodnocení žluknutím a růstu plísní. Pokud se chystáte investovat své peníze do masných výrobků, jediný způsob, jak chránit své zdraví, je, abychom zůstali daleko od průmyslově chovaných, chemicky a uměle vytvořených masných výrobků. Zde je 10 věcí, o kterých nemá většina lidí ponětí, které jsou ve většině masných výrobků ve velkých potravinových řetězcích.

1. Benzoan sodný, propionát sodný a kyselina benzoová

Agentura pro ochranu a kontrolu potravin (FSIS) změnila předpisy, které kdysi zakazovaly používat benzoát sodný, propionát sodný a kyselinu benzoovou v masných a drůbežích produktech, oznámil úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

V kombinaci s kyselinou askorbovou (vitamín C, E300), natrium-benzoát a benzoát draselný, tvoří známé karcinogeny. Pokud jedinec konzumuje jakýkoliv z těchto toxinů, tak se po požití kyseliny askorbové může zahájit karcinogenní proces.

Profesor Peter Piper, profesor molekulární biologie a biotechnologie, testoval vliv benzoátu sodného na živé kvasinky ve své laboratoři. To co našel jej šokovalo. Benzoát poškozuje důležitou oblast DNA v „elektrárně“ buněk, známých jako mitochondrie. „Tyto chemické látky mají schopnost způsobit vážné poškození DNA v mitochondriích do té míry, že je úplně inaktivují, knockoutují je všechny dohromady,“ uvedl profesor.

Tyto tři konzervační látky byly na seznamu zakázaných antimikrobiálních látek. FSIS předpokládá, že mají potenciál, aby zakryly podřadnost a poškození masa a drůbeže.

2. Léky podobné na léky na astma

Existuje další způsob, jak zemědělci továren činí aby zvířata rychleji rostla, kromě antibiotik a hormonů. Lék podobný jako na astma ractopamine je použitý v 45 procentech amerických prasat, podle kanadského deníku Bacon Bits. Je také používán v 30 procentech krmiv pro dobytek a v rostoucím počtu se používá i jako krmivo pro krocany. Na rozdíl od většiny léků pro zvířata se ractopamine nevylučuje před porážkou, i když jeho varovný štítek říká : „Jedinci s kardiovaskulárním onemocněním by měli uplatňovat zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k expozici. Není určen pro použití pro lidi. Uchovávejte mimo dosah dětí,“ a doporučuje ochranný oděv, rukavice, brýle a masky.

Účinky ractopaminu na zvířata jsou dokumentovány, říkají skupiny, ale účinky na člověka zůstavají záhadou. Codex nezávadnosti potravin orgánu OSN, stanovil bezpečnost ractopaminu na základě zbytků pouze u jednoho člověka z testovaných šesti osob, z kterých jeden vypadl kvůli nežádoucím účinkům. Údaje z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ukazují, že ractopamine způsobuje zvýšení srdeční frekvence a pocity srdečního bušení u lidí.

V dřívější kanadské studii byl ractopamine testován na opicích u kterých se projevovala denní tachykardie – rychlý srdeční tep. U krys krmených ractopaminem se vyvinuly vrozené vady, jako rozštěp patra, vyčnívající jazyk, krátké, nebo chybějící končetiny, otevřená víčka a zvětšené srdce.

Mohl ractopamine, přidávaný do potravin od roku 1997 s malou informovanosti veřejnosti přispět k prudkému růstu míry obezity a hyperaktivity u dětí?

3. Dusitany / Dusičnany

Dusitany a dusičnany se také přidávají do masných výrobků při zpracování k potlačení růstu bakterií a ke zlepšení barvy. Dusitany mohou být přidány přímo do masného výrobku, ale častěji se přidávají dusičnany. Dusitany se používají u vepřového, hovězího a drůbeže pro zlepšení barvy produktu. Například, dusičnany se přidávají do šunky a slaniny, což je jejich charakteristická růžová barva. Některé země dokonce povolily používání dusitanů pro rybí výrobky.

Dusitany v kombinací s některými aminokyselinami, nebo nitrosaminy jsou prokazatelně karcinogenní (rakovinotvorné). Našim hlavním zdrojem vystavení dusičnanů je prostřednictvím jídla, které konzumujeme, ale také může dojít k expozici těchto látek prostřednictvím pitné vody.

V roce 2007 výzkumný ústav World Cancer Research Fund (WCRF) a Americký institut pro výzkum rakoviny (AICR) usoudili, že důkazy o propojení mezi červeným průmyslově zpracovaným masem a kolorektálním karcinomem jsou přesvědčivé. Kromě toho, byl studován účinek jiných živočišných produktů na riziko rakoviny ve zprávě WCRF/AICR, kde došly k závěru, že mléko pravděpodobně snižuje riziko rakoviny tlustého střeva, ale jídlo s vysokým obsahem vápníku, pravděpodobně zvyšuje riziko rakoviny prostaty.

Studie provedená u 190.000 lidí ukázala, že ti s největším příjmem průmyslově zpracovaného masa měli o 68 procent vyšší riziko vzniku rakoviny pankreatu ve srovnání s těmi, kteří jedli menší množství zpracovaného masa.

4. Antibiotika

Většina lidí ví, že antibiotika jsou součástí stravy hospodářských zvířat, aby rostly rychleji a zabránili vypuknutí nemocí ve stísněných podmínkách. Ale asi byste se divili, u kolika zvířat určených pro jídelní stůl tyto léčiva přesahují zákonné limity. Každý týden USDA a FSIS zjistí nebezpečné úrovně antibiotik u zvířat, včetně penicilinu, neomycinu atd.

Nadměrné hodnoty byly také nalezeny u rizikových antibiotik jako je tilmikosinem, jehož etiketa říká: „ není pro lidskou potřebu. Injekce tohoto léku byla u lidí spojována se smrtelnými úrazy.“ Dále gentamycin, před kterým FDA a AVMA varuje před používáním vůbec s vyjímkou případů podle vyjímečných okolností. Na rozdíl od bakterií, které mají antibiotika zabít „Žádné vaření nezničí zbytky těchto léků“ tvrdí Úřad zprávy generálního inspektora (USDA).

5. Siřičitany

Siřičitany jsou velmi široce používané jako konzervační látky v potravinách k udržení barvy a prodloužení trvanlivosti. Siřičitany mohou být také použity u některých farmaceutických léků, jako způsob, jak udržet jejich účinnost.

Siřičitany mají dlouhou historii použití. V roce 1958, kdy byl změněn zákon o regulaci konzervačních látek a jiných potravinářských přídavných látek, FDA klasifikovala siřičitany jako obecně bezpečné. Nicméně, jako reakci začala FDA dostávat zprávy o nepříznivých zdravotních účincích siřičitanů. FDA následně najala Federaci amerických společností pro experimentální biologii (FASEB), aby prozkoumali souvislost mezi siřičitany a vykázanými zdravotními problémy. FASEB předložili svou závěrečnou zprávu FDA v roce 1985, kde došli k závěru, že siřičitany by mohly představovat riziko nepředvídatelné závažnosti astmatikům a dalším, kteří jsou na ně citliví.

Siřičitany mohou vyvolat nejen astma, ale i další reakce anafylaktického typu. Některé osoby, zejména s astmatem, mohou reagovat na siřičitany s příznaky alergie. To je důvod, proč většina balených potravin mají povinnost mít výpis ingrediencí o přítomnosti siřičitanů na štítku. Na etiketě bude uvedeno „může obsahovat“ nebo „může obsahovat stopy“ siřičitanů a derivátů siřičitanů.

Je důležité, abyste si vždy přečetli seznam přísad a pamatujte si, že siřičitanové deriváty existují a mohou být uvedeny jako :

E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 225, E 226, E 227, E 228

Draslík hydrogensiřičitanu / Disiřičitan
Hydrogensiřičitan sodný / dithionit / Disiřičitan / sulfitový
oxid siřičitý
kyselina siřičitá

6. Oxid uhelnatý

Většina masožravců by si měli být vědomi, že více než 70 procent veškerého hovězího a kuřecího masa je ošetřeno jedovatým oxidem uhelnatým. To může zapříčinit, že velmi zkažené maso vypadá svěží po několik měsíců.

Oxid uhelnatý je bezbarvý, bez zápachu, bez chuti. Ale jedna molekula dělá velké rozdíly, které činí velmi špatné věci v lidském těle ve velmi nízkých koncentracích.