Prečo Švajčiari zrušili preventívne prehliadky na mamografe

21/01/2015 autor: badatel 5 comments

Začiatkom roku 2014 jedna z doteraz najväčších a najdlhších štúdií o mamografii vykonanej na 90000 ženách počas 25 rokov zistila, že mamografy nemajú žiaden vplyv na úmrtnosť v dôsledku rakoviny prsníka.

Počas trvania štúdie úmrtnosť na tento druh rakoviny bola prakticky identická u žien, ktoré absolvovali preventívne prehliadky na mamografe a tými, ktoré ich neabsolvovali.

Okrem toho, približne 22 percent zistených agresívnych rakovín prsníka bolo nesprávnych, čo následne viedlo k zbytočnej liečbe. Výskumníci sa zhodli na tom, že prínos mamografického skríningu by mal byť jednoznačne prehodnotený.

Napriek tomu boli úrady verejného zdravotníctva v jednotlivých štátoch príliš pomalé pri aktualizácii svojich odporúčaní.

Napríklad, Americká nadácia pre rakovinu (obdoba slovenskej Ligy proti rakovine) stále odporúča podstúpiť mamografické vyšetrenie každý rok pre ženy po 40-ke.

Konfliktné informácie vyvolali u žien zmiešané pocity o tom, či je tento skríning prospešný alebo škodlivý. Lekársky panel vo Švajčiarsku však neváhal a vydal jasné rozhodnutie: Už žiadna plošná mamografia.

Prečo dali Švajčiari mamografom zbohom?

Po roku študovania a prehodnocovania dostupných dôkazov a ich následkov na zdravie žien vyhlásil švajčiarsky lekársky panel, ktorý je nezávislým hodnotiacim subjektom, že sú novými informáciami znepokojení.

Dôkazy boli proste v príkrom rozpore s globálnym konsenzom tých expertov, ktorí považovali mamografy za bezpečné a schopné zachraňovať životy.

Poukazovali totiž na to, že mamografické vyšetrenia dokážu zabrániť len jednému úmrtiu z 1000 žien, ktoré ho podstúpili.

Na strane druhej však spôsobujú poškodenia u oveľa viac žien, ako len jednej.

Po zhodnotení všetkých informácii im jednoducho nezostala iná možnosť, ako nové plošné skríningové programy na mamografe už viac ženám neodporúčať. Zároveň požadovali uvaliť reštrikcie na už existujúce programy.

Vo svojej správe zverejnenej vo februári 2014 Švajčiarsky lekárky panel ďalej odporučil, že ženy musia byť „jasne a zreteľne“ informované nielen o teraz už sporných prínosoch, ale aj možných poškodeniach spôsobovaných mamografom.

Veda za mamografiou stojí na hlinených nohách

Bohužiaľ, stále veľa žien si nie je vedomých, že veda dokazujúca zdravotné prínosy mamografov jednoducho neexistuje.

Namiesto toho, aby im bola povedaná pravda, sa u nich zámerne vyvoláva pocit viny, že vynechanie pravidelnej prehliadky na mamografe je vrchol nezodpovednosti.

Povedzme si pravdu, proti takejto taktike sa ťažko bojuje.

Je nutné priznať aj to, že dokonca aj mnohí lekári a zdravotnícki pracovníci sú rovnako zmetení a zmanipulovaní ako priemerný človek na ulici.

To všetko je dôsledok premyslenej a neoblomnej propagande vedenej médiami a zdravotným systémom. Títo zľahčujú a znevažujú výskum, ktorý odporuje ich agende zameranej na dosahovanie zisku.

O rizikách mamografie však už dnes píšu nielen alternatívne, ale aj mnohé mainstreamové média.

Príkladom je aj článok na stránke Vyšetrenie, ktorá patrí jednému z najväčších slovenských internetových portálov Zoznam.sk.

5 faktov o mamografe, ktoré by mala vedieť každá žena

Pred vaším ďalším (či prvým) vyšetrením na mamografe, by ste sa bezpodmienečne mali oboznámiť s nasledovnými faktami:

1. Mamografy poskytujú menej prínosov ako si myslíte

V jednom prieskume väčšina žien uviedla, že veria v schopnosť mamografov znižovať riziko úmrtia na rakovinu prsníka aspoň o polovicu a že priamo zabránia minimálne 80 úmrtiam na 1000 vyšetrených žien.

V skutočnosti mamografia ponúka prinajlepšom len 20% zníženie relatívneho rizika a v absolútnych číslach zabráni len 1 úmrtiu z 1000 žien.

2. Mamografy môžu zvýšiť riziko rakoviny prsníka u žien s mutáciou génu BRCA 1/2

Výsledky výskumu publikované v British Medical Journal (BMJ) ukázali, že mutácia tohto génu zvyšuje riziko vzniku rakoviny z ožiarenia (mamograf používa röntgenové žiarenie).

Ženy, ktoré boli vystavené tomuto žiarenia v diagnostických dávkach (teda vrátane mamografu) pred 30. rokom života, majú až 2 krát vyššie riziko rakoviny.

Zistilo sa tiež, že táto rakovina z ožiarenia závisí na veľkosti dávky. To znamená, že čím viac vyšetrení, tým väčšie riziko.

3. Falošné pozitívne nálezy sú bežné (a nebezpečné)

Riziko, že pri 10 vyšetreniach na mamografe budete mať falošne pozitívny výsledok je neuveriteľných 58 až 77 percent.

Ak je žene oznámené, že môže mať rakovinu prsníka, spôsobí to u nej značnú úzkosť a stres.

Medzitým budete podrobená ďalšej sérii testov ako napríklad biopsie, ktoré majú svoje vlastné riziká. A to všetko podstúpite úplne zbytočne.

4. Mamografy nemusia fungovať, ak máte husté tkanivá

Až 50% žien má pomerne husté prsné tkanivá, čo spôsobuje, že snímky z mamografu sa veľmi zle čítajú.

Husté zdravé tkanivá, rovnako ako rakovinové tkanivá, vyzerajú na snímkach biele, čo rádiológovi prácu nesmierne sťažuje. Je to podobné ako sa pokúšať nájsť snehovú vločku v snehovej metelici.

V niektorých amerických štátoch ako Kalifornia, Connecticut či New York boli prijaté zákony, ktoré v prípadoch hustého tkaniva ukladajú rádiológovi povinnosť informovať ženu, že pre ňu je mamograf zbytočný. Podobný zákon sa teraz chystá aj na federálnej úrovni.

Ako je to s informovaním na Slovensku? To si môžete domyslieť sami…

5. Existujú aj iné skríningové možnosti

Dnes už majú ženy k dispozícii aj iné možnosti vyšetrenia. Každé má samozrejme svoje silné aj slabé stránky. Vy však máte právo o nich vedieť a hlavne, právo si vybrať.

Viac o týchto možnostiach sme pred časom písali aj na našej stránke v článku:Ako spoľahlivo odhaliť rakovinu prsníku bez škodlivého röntgenu.

Určite si o nich prečítajte, pretože vy a vaše zdravie za to stojíte!

Zdroj: Why So Many Mixed Messages on Mammogram Benefits?