Dost často upozorňuji své klienty, že pokud se nemohou uzdravit, jedna z možných příčin je, že jsou v útlaku od jiné osoby. Někdy může být útlak velice nenápadný, ani si to neuvědomíme.

Několik takových útlaků znám od různých lidí, klientů, zažívají je doma nebo na svém pracovišti.

Lidé, kteří jsou v pozici utlačovatele většinou šíří špatné, negativní zprávy. Rádi znehodnocují štiplavými a kritickými poznámkami.

Tito lidé hledají chyby všude ve svém okolí.

V přítomnosti takovéto osoby se většinou zhorší zdravotní stav, ale celkově se přestává dařit.

Může jít např. i o skrytá nepřátelství ve firmě a to se promítne do úspěšnosti společnosti.

Napadá mi také školství, kde může být v útlaku jak dítě, tak i učitel a znám několik takových případů.

A teď už k příběhu mé klientky:

Před několika měsíci mi volala má klientka s tím, že neví co má dělat. Zdravotní stav jejího tatínka se začal náhle zhoršovat a bylo to v době, kdy jeho paní stále velice aktivní přestala pracovat a šla do důchodu. Najednou spolu strávili mnohem více času.

U pána se objevil vyšší tlak, bolesti hlavy a další potíže. Je mu 68 let.

Testovala jsem psychotronicky, proč se pánovi zhoršil zdravotní stav?

Duchovní příčiny potíží:

Nepřijetí nějaké osoby, situace/ kritika jeho ženy, hledající chyby../

Polykáte svůj hněv.

Kritika/jste kritizován 60%, kritizujete40%/

Pocit omezování svobody.

Potřebujete přívětivost, něžnost.

Negativní emoce oslabují orgány a jejich funkci.

Negativní energie z lidí.

Více dáváte, než přijímáte.

Práce podvědomí/mohou být zděděné strachy/

Jaký strach Vás ovlivňuje?

Omezování práv a svobody

Problémy s narozením sourozence

Strach z války

Pomůže:

Kvantování/pochopení, přijetí, uvědomění/

Kniha: Co nám tělo říká? Miroslav Hrabica

Očista těla a hlavně být v klidu, nerozčilovat se.

Výsledek:Paní i pán si přečetli knihu a mnohé pochopili, pánovi je už mnohem lépe.

Pokud by se paní doslova ,,neprobudila´´ je dost možné, že by mohla brzy vše sdílet sama.

Nedávno jsem se nad něčím rozčilovala a dostala jsem odpověd: Hledej na lidech hezké věci, vlastnosti.

Často si život sami zbytečně komplikujeme tím, jak k němu přistupujeme a jak o něm přemýšlíme.
Výhoda je, že nikdy není pozdě na změnu.

Zítřek ještě není napsaný. Je to všechno na nás jaký bude.