Krystalická mřížka vody

O korálové vodě se ví, že obnovuje krystalickou mřížku vody.

Voda se chová jako kapalný magnetofon a dokáže přijímat, ukládat a předávat elektromagnetické vibrace. Na krystalickou mřížku vody má vliv její úprava, přidané látky (např. chlór), nečistoty (např. těžké kovy a chemikálie), ozáření vody proti bakteriím, zda je voda přirozeně vystavena slunečnímu svitu, zda je vystavena elektrosmogu nebo jiným negativním vlivům.

Voda je citlivá na vibrační vtisk a bohužel dokáže také přijmout vzorce znečištění prostředí a chemikálií, se kterými přijde do styku. I když se voda vyčistí mechanicky a desinfikuje, shlukovitá struktura vody se čištěním vůbec nezmění a pořád přenáší vibrační vzorce toxinů a chemikálií.

Mnoha výzkumy bylo prokázáno, že voda z kohoutku krystaly netvoří.

Coral Sango je schopný vyčistit vodu od negativních vibrací. Překrývá vzorec umělých nečistot přírodním vzorcem vibrací. Proto Coral Mine tvoří nádherné krystaly.