Přisedlík je bytost, které zemřelo tělo a duše neodešla do tkz. barga a pak k někomu přisedne a čerpá od něj energii.

Nikdy se nejedná o náhodu, ale vždy jsou ve hře i karmické vazby, jak pro nositele přisedlíka, tak i pro jeho okolí.
Tak jako vše co se děje v našem životě, není vhodné ani přisedlíka vnímat jako jakousi nespravedlivou hru osudu. Vždy vše v našem životě je nutno chápat i jako učební látku.

Přisedlík může způsobit zdravotní či psychické potíže. Pokud má někdo nějakou závislost, tak se díky přisedlíkovi prohlubuje.
Jeden přisedlík může narušit i život celé rodiny, pokud ovlivňuje byť jen jednoho člověka v rodině.
Odvedení přisedlíka nebo přisedlíků, pokud jich je více, může mít pro klienta přínosné zdravotní účinky.
Pan Zelenka se ve svých videích zmiňuje, že 45% lidí má přisedlíka. Takže v podstatě každý druhý člověk nějakého má.
Říká, že v některých případech může být přisedlík i přínosem, ale i tak odebírá energii.

A jak se to vůbec stane, že lidé přisedlíka získají?
Přisedlík dostává možnost přisednout k člověku tehdy, pokud se oslabí jeho přirozená energetická ochrana. To může být při velkém stresu, po očkování, operaci, při pobytu v nemocnici a další.
Osobně si myslím si, že oslabení může vzniknout i při pobytu v geopatogenních zónách nebo působením silného elektromagnetického záření, ale i např. v toxickém vztahu, kde je žárlivost, znehodnocování, při hádce, při strachu a obavách.

Přisedlík nejen, že odčerpává energii, ale ve svém morfogenetickém poli má všechny informace ze svého života před smrtí, a to může ovlivňovat i danou osobu.
Lidé tedy můžou díky přisedlíkovi získat i jeho některé vlastnosti, zdravotní potíže nebo nemoci.
Při dlouhodobém a někdy velmi intenzivním odsávání energie dochází k prudkému oslabení imunitního systému, takže se pak tento útok projeví jako onemocnění nějakou chorobou či onemocnění nějakého orgánu.

A nemusíte mít ani přisedlíka, ovlivňují nás lidé kolem nás, aniž si to možná někteří uvědomují.
Na procházce v lese jsem kdysi potkala paní, která šla o holích. Říkala mi, že má velké bolesti kyčlí a kloubů. Ani nevím, jak jsem si doslova nasála informace z jejího energetického pole. Nemohla jsem ani dojít domů. Ještě, že ta téměř nemožnost pohybu začala blízko našeho domu. Kdo pracuje s lidmi, s energií tak samozřejmě chápe, co se stalo.
Na jednom z kurzů, byla velmi senzitivní paní. Ležela na lehátku a já a další účastníci kurzu jsme s ní nějakým způsobem pracovali. Když jsem u ní byla já, tak najednou povídala, že jí někdo odebírá energii. Z mé strany to bylo samozřejmě nevědomky, omluvila jsem se jí.
Na jiném kurzu jsem seděla vedle paní, a když jsme přijela domů, musela jsem odvést přisedlíka. Najednou jsem měla různé stěhovavé bolesti po těle, a ty co vím, měla i paní. Vím, byla jsem před seminářem ve stresu a nedivím se, že jsem domů přijela i s nezvaným hostem.

Někdy přichází také proto, že chtějí jen odvést tam, kam patří, jak píše pan Zelenka do barga.
Mám kamarádku, ke které takto duše chodí s tím, že chtějí odvést. Ona vidí dokonce i siluety těchto bytostí nebo slyší jako by na ní někdo mluvil, ale nikdo samozřejmě v místnosti není.
Vzpomínám si ještě na jednu situaci. S dvěma kamarádkami jsem byla na přednášce a vedle nás seděl pán. Za chvilku jsme byly všechny tři ospalé, unavené. Kamarádka mi o přestávce povídala, že pán si samozřejmě nevědomky energii od nás bere. Udělala jsem si ochranu a cítila jsem se pak již mnohem lépe.
K výměně energie ať už pozitivní či negativní dochází mezi lidmi neustále a ne vždy má tato výměna příznivý účinek na zdraví. To, jak na nás lidé a různé situace působí, vnímáme na svých pocitech.
Je tady jasné, že odčerpat energii nám může kde co.

U jednoho z mých klientů jsem testovala jako příčinu oslabení štítné žlázy přivtělené bytosti, geopatogenní zóny, stres, psychosomatiku, duchovní příčiny nemocí.
Přivtělené bytosti jsem testovala i v souvislosti s náhlým a rychlím bušením srdce.
Dále jsem přivtělené bytosti testovala i v souvislosti s psychickými problémy, bolestí zad, za krkem.

Pan Zelenka uvádí možnosti, kde je větší pravděpodobnost přivtělených bytostí:
Vysoký stupeň závislosti na alkoholu či jiných drogách, na sexu, na automatech a podobně, u těžce závislých je pravděpodobnost existence přisedlíka poměrně vysoká a vyléčení bez odvedení přisedlíka nepravděpodobné.
Výrazné změny chování jakoby dvou různých osobností, dalo by se to nazvat syndrom Jekyl a Hide.
Nedostatek energie, výrazná únava až únavový syndrom, oslabený imunitní systém, různé další potíže. Časté depresivní stavy a kolísání nálad.

Důležité je také zmínit, proč po smrti duše neodejde tam kam má, dle pana Zelenky je to několik příčin.
Většinou se to stává u lidí, kteří jsou ateisté a věří, že smrtí zde na Zemi to vše končí. Jde o víru, že neexistuje posmrtný život, což vzhledem k velkému počtu ateistů u nás je jev pochopitelný.
Dále může jít o strach, že jdu do tkz. pekla, že mě tam budou soudit.
Duši zde drží majetek, připoutanost k hmotným věcem, proto zde zůstává.
Některé duše nechtějí odejít, kvůli svým milovaným blízkým lidem.
A jsou i tací, kteří chtějí dále prožívat různé neřesti např. alkohol.
I například náhlá smrt nehoda, způsobí, že duše neodejde tam, kam má.

Na odvedení přisedlíka vám možná bude stačit meditace od pana Zelenky na odvedení přisedlíků.
Můžete ale také požádat někoho jiného o jejich odvedení.
https://www.detoxikace-vyziva.cz/parazitalni-zatez.../
webové stránky pana Miroslava Zelenky
https://www.miroslav-zelenka.cz/
meditace na odvedení přisedlíků
https://www.youtube.com/watch?v=okqJt5XOv6A

Facebook skupina Paraziti v lidském těle zde.

Facebook skupina Příčiny nemocí zde.

Facebooková skupina Colo Vada Plus/očistě těla a střeva/

https://www.facebook.com/groups/221535791347768

Potřebujete poradit, zavolejte na tel:773 486 600 nebo napište na email: m.kalabzova@seznam.cz