Centrum zdravého životního stylu a prevence

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě: www.detoxikace-vyziva.cz provozovaný Marcelou Kalabzovou, IČO-49734237, Rožmitálská 327, Dvorec, 33503. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.(jméno a příjmení zákazníka,místo dodání, emailovou adresu, adresu dodání, telefonní číslo, při nákupu slevového balíčku je nutné uvést i datum narození)

Předmět prodeje

Předmětem kupní smlouvy jsou potravinové doplňky, kosmetické přípravky a dále doplňkové zboží, informační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje.

Internetový obchod www.detoxikace-vyziva.cz se zavazuje, že svým zákazníkům dodá zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, dle předpisů a nařízení platných na území České republiky a EU.

Doba dodání zboží Dodací lhůta zboží zakoupeného v našem e-shopu, je od 2-10 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Nabízíme vám otevírací dobu 24 hodin denně pro nakupování v našem internetovém obchodě přímo z vašeho domova.

Vybrané zboží můžete objednat pomocí nákupního košíku, telefonu nebo e-mailu. Zboží lze také osobně vyzvednout přímo v Centru zdraví.

Objednávka učiněná zákazníkem v našem e-shopu je přijata do 24 hodin od podání a následně je kupujícímu zaslán potvrzující e-mail. V emailu vám budou zaslány instrukce k platbě bankovním převodem.  Jako variabilní symbol se vždy uvádí číslo vaší objednávky.  Po úhradě a příchodu peněz na účet společnosti bude vaše objednávka zkompletována a odeslána na uvedenou adresu pomocí kurýrní služby v průběhu jednoho dne, s výjimkou víkendů a svátků.


Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny za zboží. Okamžikem se rozumí při platbě v hotovosti (přímí nákup, dobírka) nebo při převodu částky za zboží na účet v den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Nejsme plátci DPH, tudíž ceny uvedené ceny produktů jsou konečné.

Způsoby doručení

Zásilka je vždy doručována na uvedenou adresu.

Zásilku můžete sledovat na www.ppl.cz.

Dalším dopravcem je Česká Pošta.

Poštovné: Společnost PPL

U objednávka nad 2000Kč se neplatí poštovné.  Dopravcem je pouze PPL, ale zavezou Vám balíček i do práce, domů, kamkoliv si budete přát, stačí jen uvést adresu dodání. Balíček bude odeslán ihned po zaplacení částky za zboží na účet prodávajícího.

Při celkové hodnotě objednávky do 2000Kč je poštovné 125Kč.

Česká Pošta

Pokud si přejete, aby dopravcem vaší zásilky byla Česká pošta, platí zde, že u objednávek nad 4000Kč je poštovné zdarma. Při celkové hodnotě objednávky do 4000Kč je poštovné 125Kč.

Zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od podání, a to bez udání důvodu. Učinit tak může telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést číslo objednávky, datum objednání, jméno, e-mail ze kterého byla objednávka učiněna a popis objednávky zboží.

Pokud již byla uhrazena částka za zboží, nelze objednávku zrušit.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, můžete vrátit jen takové zboží, které nebylo rozbaleno a které je v uzavřeném ochranném obalu.

Vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení. Zákazník takové zboží musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýka zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.
Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné apod. se nevrací.
Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: M.Kalabzova@seznam.cz

Prodávající vrátí zpět zákazníkovi peníze za zboží nejpozději do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy, a to dohodnutým způsobem.

Prodávající má právo pozdržet vrácení peněz do doby, dokud neobdrží zpět své zboží od kupujícího.

V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Výměna zboží

V případě potřeby je možné nepoužité, nerozbalené a nepoškozené zboží vyměnit za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu e-shopu. Náklady spojené s výměnou tohoto zboží za jiné hradí kupující.

Reklamace a záruka

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba.
Na co se záruka nevztahuje:

a) závady vzniklé běžným opotřebením,
b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:

a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, nebo písemně
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu
c) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu, kontaktní telefon


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí naší firmou

V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

V případě, že zboží není možné opravit, má kupující právo na vrácení peněz nebo výměnu zboží za bezvadné.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníka předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

 

Prohlášení

Jsem si vědoma, že doplňky stravy jsou potravinou, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu, nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a nenahrazují léky předepsané lékařem.                          Doporučujeme nevysazovat v průběhu své léčby předepsané léky bez porady s ošetřujícím lékařem.