Přednáška se nekoná, doporučuji přednášku v Klatovech nebo v Plzni.