Porucha uhlohydrátové výměny


Játra hrají velkou rokli ve výměně uhlohydrátů. Glukóza, která odchází ze střeva vrátnicovou žilou, se mění v játrech na glykogen. Díky velkým zásobám glykogenu pak slouží játra jako základní zdroj uhlohydrátů pro celý organismus. Glykogen se působením fermentu fosforylázy přeměňuje na glukózu a vstřebává se do krve. Tím pádem játra regulují stabilitu glukózy v krvi a její normální přísun do orgánů a tkání.

Výsledek: zvýšení nebo snížení hladiny cukru v krvi, cukrovka, metabolický syndrom, arteriální hypertenze, hypertonické onemocnění.